- občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Vzor žádosti o poskytnutí informace

(Dle níže uvedeného vzoru vyplňte formulář elektronického dopisu.)

Komu: ..... ( uveďte adresu hlavního z kompetentních)
Kopie: .....( uveďte: podnety@podnety.cz )
Předmět: žádost o informaci podle zákona 106/1999Sb.

Dobrý den,
podle §13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následující informace:
zda,
kdy,
případně jak bude realizován podnět ...........................................................
(Tečky nahraďte odkazem, který je pod textem podnětu - příklad : http://podnety.cz/podnet-cislo-20070430075725)

Tuto žádost budu považovat za vyřízenou i v případě, když informaci zveřejníte na internetu (dle §4 uvedeného zákona) využitím formuláře, na který vede odkaz z posledního řádku podnětu.
Protože mne detaily nezajímají (Vaše zpráva může být velice stručná) předpokládám, že úhradu nákladů požadovat nebudete. (§17, odst.2)
S pozdravem
Jméno a příjmení: ..........
bydliště: .........................
elektronická adresa:.........