Podnět číslo 20181104122038 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20181104122038

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20181104122038 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Horní Brána, oblast rybníků
4) Místo vady 48°48'30.724"N, 14°19'34.007"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat

Podpořit akce Hornobránský koledníček, Pálení čarodějnic a Všesousedské podzimní pečení brambor . Tyto akce pořádají obyvatelé Horní Brány z vlastní iniciativy, časových možností a prostředků již několik let. Pálení čarodějnic a Všesousedské pečení brambor se koná každoročně na veřejném tábořišti (pozemek č. 611/7), Hornobránský koledníček se zde konal dva roky a v loňském roce se poprvé uskutečnil v restauraci u rybníka Na Hrázi.

Náklady projektu: 20 000 Kč ŹDROJ

Klíčová slova: participace, rozpočet

DO TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan, který bydlí v oblasti Horní Brána napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ. Termín: do 15.11.2018.

7) Autor podnětu Viz ZDROJ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20181104122038
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.