Podnět číslo 20171214093440 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20171214093440

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20171214093440 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Brusel, OSN
5) Kdo by měl o podnětu vědět Hlavní adresát:
Vláda České republiky, předseda vlády, poslanec, senátor.
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,
Na vědomí:
podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz
6) Co je třeba udělat

Iniciovat proces, který povede k revizi Všeobecné deklarace lidských práv a ke zrušení Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků.
V roce 1948 nikoho nenapadlo, že organizovanou masovou migrační vlnou lze docílit destabilizace politického a bezpečnostního systému i ekonomik cílových zemí.
Lidé, kteří údajně „přežívají“ za jeden, dva dolary denně, mají dost peněz na přesun po kontinentu, nelegální pobyt v cizí zemi a překročení Středozemního moře? Dokud EU nevypoví Úmluvu o uprchlících, je povinna se ke každému chovat jako k žadateli o azyl, i když je více než zřejmé, že jde o ekonomického migranta.
Bývalí i novodobí kolonisté si však musí uvědomit, že jednou budou ukradené vracet a měli by začít.
ZDROJ
Klíčová slova: Kotrba, muslim, islám, kolonialismus,

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20171214093440
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.