Podnět číslo 20170823090139 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20170823090139

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20170823090139 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Domoradice, Tovární ulice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat

Na vhodném místě Tovární ulice vybudovat přechod pro chodce. Před křižovatku Tovární - Na Lhotkách umístit značky Pozor děti, s dodatkovou cedulkou 07 - 08 a 12 - 18 hod.
V roce 2015 vznikla díky ZTV Transoft obytná zóna Na Lhotkách (17 parcel pro individuální bydlení). Z obytné zóny nenavazuje v ulici Tovární žádný chodník. Pokud jdou chodci ke kolejím, musí jít po trávě na krajnici nebo přecházet frekventovanou silnici Tovární na chodník na druhé straně (viz bod 1 v mapce) bez možnosti použít přechod pro chodce.
Ideální řešení by byl chodník v ulici Tovární na straně ulice Na Lhotkách (viz bod 3 v mapce). Z finančních důvodů je schůdnější varianta přechod pro chodce na křižovatce Tovární - Na Lhotkách (viz bod 2 v mapce) i s tím rizikem, že budeme omezovat místy silný provoz na komunikaci a s rizikem konfrontace s řidiči jedoucími z průmyslové zóny více než 50 km/hod.
Jako okamžité řešení navrhují předkladatelé před křižovatku Tovární - Na Lhotkách umístit značku Pozor děti s dodatkovou cedulkou 07 - 08 a 12 - 18 hod.
Obrázek/mapa:http://www.krumlovsobe.cz/php/tempo/krumlovsobe/img/projekt_9_2.jpg
Zdroj: http://www.krumlovsobe.cz/cz/projekty-nove-spoli/#seznam-projektu

Klíčová slova: participace, rozpočet

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20170823090139
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 12. 2017 V Domoradicích lidé rozhodovali o rozdělení částky 79 830 korun, kterou přidělili vítěznému návrhu na zpracování dopravní studie, která bude řešit přechod křižovatky na domoradickém náměstíčku.