Podnět číslo 20170823082917 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20170823082917

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20170823082917 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace jiná
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Plešivec
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat

Revitalizovat a rozšířit herní i odpočinkové zóny v městské části sídliště Plešivec
Revitalizace bude spočívat jak v modernizaci stávajících herních ploch, tak v doplnění o nové herní prvky a dalšího mobiliáře (laviček, odpadkových košů dle platných norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177).
Projekt je dlouhodobého charakteru, jeho realizace je závislá na finančních možnostech města Český Krumlov, přičemž v první fázi předkladatelé upřednostňují realizaci v místě dle přiloženého plánku. V tomto místě se nachází již pískoviště a hřiště na basketbal, a proto by bylo dobré zde umístit např. houpačku či jiný herní prvek. V dalších letech chtějí předkladatelé realizací projektu dosáhnout vybudování ostatních herních a odpočinkových ploch s venkovními fitness prvky v ostatních částech sídliště tak, aby prvky nebyly umístěny pouze v centrální části sídliště a případný hluk nerušil ostatní spoluobčany (viz plánek) a nedocházelo k ničení stávající zeleně dětmi.
Výchozí situace: v městské části se nachází pouze 3 pískoviště bez zastínění - 1x houpačky -1 kolotoč (k využití dětmi cca od 5 let, pro mladší není vhodný) - kolotoč a houpačka v havarijním stavu u č. p. 352.
Realizací projektu dojde ke zvýšení nabídky volnočasové infrastruktury pro děti, -náctileté i dospělé. Všestrannému rozvoji pohybových a výukových aktivit a uspokojení potřeby pohybu a začleňování dětí a mládeže do společnosti. Dojde ke snížení výskytu psychopatologických jevů u školních dětí. Zvýší se počet odpočinkových míst pro obyvatele.
Obrázek:http://www.krumlovsobe.cz/php/tempo/krumlovsobe/img/projekt_4_1.jpg
Zdroj: http://www.krumlovsobe.cz/cz/projekty-nove-spoli/#seznam-projektu

Klíčová slova: participace, rozpočet, hlasování

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20170823082917
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 12. 2017 Změnit úroveň realizace na JINÁ, protože tento návrh je v podstatě duplicitní - viz č.j. 20170727080939

11. 12. 2017 Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala 100 530 korun také na revitalizaci a rozšíření herních a odpočinkových zón na sídlišti. Navrhovatelé předložili projekt s dlouhodobým charakterem, jehož první fáze upravuje prostor u basketbalového hřiště a pískoviště u domů čp. 372 a 373. Modernizace herních ploch zvýší nabídku volnočasových aktivit a poslouží k všestrannému rozvoji pohybu dětí i dospělých.