Podnět číslo 20170727080939 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20170727080939

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20170727080939 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídlště Plešivec
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat

Doplnit lavičky pro odpočinek a koše na odpadky v sídlišti Plešivec.
Současný stav (ke ni 27.7.2017) je zakreslen na odkazované mapě.
Plocha „A“ je trávník pod školkou, kde v zimě sáňkují děti a po zbytek roku se po ní především prohánějí psi. Pod břízami u plotu by lavičky nepřekážely dětem ani psům a mohly by sloužit i jako místo setkávání pro starší mládež.
Plocha „B“ nemá v mapě zakreslené cestičky a na rozdíl od plochy „C“ tam nejsou žádné koše ani lavičky. V části „B“ i výš by mohlo být nových laviček více.
Stávající rozmístění odpadkových košů je podle předkladatelky projektu pro obyvatele sídliště nevyhovující. U chodníku kolem domů č. 351 a 358 není žádný odpadkový koš. Na cestě do kopce kolem „věžáků“ je koš umístěn těsně u cesty na úrovni vchodu domu č. 366, další u č. 376 a další až nahoře nad hřištěm nedaleko Luční ulice. Na druhé straně sídliště cestou do kopce jsou dva koše na obou stranách silnice nad domem č. 375. Rozbitý koš je umístěn u pískoviště pod domem č. 373 a další u navazující asfaltové plochy s košem na košíkovou. Na chodníku od základní školy až po dům č. 360 není umístěn žádný odpadkový koš.
Předkladatelka doporučuje také osazení laviček pro obyvatele, především starší lidi či maminky s kočárky, kteří si rádi odpočinou cestou do kopce, když jdou od autobusu či s nákupy od samoobsluhy. Lavičky nad domem č. 366 a u č. 363 jsou často využívané.
Obrázek/mapa:http://www.krumlovsobe.cz/php/tempo/krumlovsobe/img/projekt_3_1.jpg
Zdroj: http://www.krumlovsobe.cz/cz/projekty-nove-spoli/#seznam-projektu

Klíčová slova: participace, rozpočet, hlasování

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20170727080939
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 12. 2017 Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala 100 530 korun také na revitalizaci a rozšíření herních a odpočinkových zón na sídlišti. Navrhovatelé předložili projekt s dlouhodobým charakterem, jehož první fáze upravuje prostor u basketbalového hřiště a pískoviště u domů čp. 372 a 373. Modernizace herních ploch zvýší nabídku volnočasových aktivit a poslouží k všestrannému rozvoji pohybu dětí i dospělých