Podnět číslo 20160710141809 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20160710141809

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20160710141809 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Praha, Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, Praha Mlaá strana
5) Kdo by měl o podnětu vědět Ministerstvo školství, posta@msmt.cz
6) Co je třeba udělat Děti od šesti do devíti roků učit základům účetnictví a motivovat je k výdělečné činnosti, třeba i na úkor hodin matematiky, nebo jiného předmětu.

Možný postup:
po domluvě školy s rodiči, nechť dostává dítě od rodičů (a třeba příbuzenstva) pokud možno často drobné peníze – obnosy třeba jednokorunové - po nákupech apod. Cílem nemusí být spoření, ale hlavně nejjednodušší účetnictví MD - Dal, kde (třeba) MD jsou útraty, jako půjčky z pokladny. V 9. třídě (například) si zůstatek uloží na internetové bankovnictví a účet si samostatně (dozor učitele i rodičů) spravuje.
Během docházky na ZŠ i dál, nechť má možnost si přivydělávat – učit se využívat jakýchkoliv možností – např. mytí auta otci, matce či sousedovi…) vydělat si nějaké peníze na studium na VŠ.
V tomto trendu ať může později pokračovat i placenými brigádami, pokud možno ve vyhlédnutém studijním oboru. Na svůj účet si zřídit ukládání a výběry jakýchkoliv příjmů a výdajů v době studia. Cílem je naučit se správě svých financí, základům podnikání (účetnictví), a získat motivaci pro přivýdělek. Před dosažením plnoletosti potřebuje majitel účtu si výdaje nechat schválit rodiči i školou.
To vše by mělo být řešeno vyhláškou, nebo jinou právní normou.
Poznámka:
inspirováno názory Tomáše Bati. Ten navrhl, kromě dalších nápadů, poštovní knížečky, kde by děti si ukládaly získané peníze a pošta jim nalepila známku v odpovídající hodnotě. To by asi dnešní pošta nezvládla.

7) Autor podnětu Stanislav Vrbík, Zálešná I/4057, 760 01 Zlín
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20160710141809
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.