Podnět číslo 20151118125050 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20151118125050

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20151118125050 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky,předseda vlády, ministr školství, poslanec, senátor, ČSSD, ANO2011, KSČM, TOP09, ODS, ÚPD, KDÚ-ČSL,

posta@vlada.cz, posta@msmt.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, bsobotka@socdem.cz, info2011@info2011, lucie.kubovic@seznam.cz; info@top09.cz, info@kscm.cz, hk@ods.cz, info@hnutiusvit.cz, predseda@kdu.cz; podnety@podnety.cz, arbed@wo.cz
6) Co je třeba udělat FH Nerušit speciální školy
Varianta: stanovit kvóty bývalých žáků Zvláštních škol, které se musí začlenit mezi žáky elitních škol, do kterých chodí děti většiny českých politiků.
ZDROJ.
Klíčová slova: inkluze, degradace, degnerace, kvalita, vzdělanost, intelekt

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20151118125050
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 06. 2019 Podle průzkumu mezi řediteli „inkludovaných“ škol se v nich situace spíše zhoršila. Prý jsou třeba i sociální asistenti, kteří by pracoval s celými romskými rodinami, jejichž děti tvoří 3,7 procent žáků základních škol v ČR. Z celkem asi 4000 škol jich má 147 třetinový nebo vyšší podíl Romů. Třináct škol má více než devadesátiprocentní podíl romských žáků.
PODROBNOSTI.

09. 06. 2019 Nejdražší části inkluze jsou asistenti. Celkové náklady na inkluzi se (oproti plánům) zvýšily na téměř čtyřnásobek?
PODROBNOSTI.

28. 05. 2019 Norsko prý pošle další miliony na inkluzi českých Romů.
PODROBNOSTI.

02. 04. 2019 Plošné přesouvání žáků se speciálními potřebami na výuku do velkých kolektivů přináší prudký pokles kvality vzdělávání na základních školách. Český pokus o inkluzi již stál hodně peněz, které jsme mohli použít naopak na zlepšování našeho kvalitního speciálního školství.
PODROBNOSTI.

21. 11. 2018 Od doby zavedení inkluze se tempo výuky radikálně zpomalilo. Děti, které se díky inkluzi dostaly na běžnou základní školu, jsou celou školní docházku na chvostu a jen sledují, jak rychle se ostatní naučili to, co oni nejsou schopni pochopit.
PODROBNOSTI.

24. 10. 2018 Nechtěné dopady inkluze vyjmenoval prezident Zeman v TOMTO projevu. V metodické pomůcce pro učitele je prý dokonce doporučen paravan, který by inkludované dítě a jeho asistenta oddělil od ostatních žáků.

15. 09. 2018 Politici nedávno vynaložili velké úsilí a utratili opravdu hodně peněz při zavádění „inkluze“ do škol. Nyní budou intenzivně pracovat na jejím „zmírnění“? Speciální školy se rušit nebudou?
PODROBNOSTI.

06. 12. 2017 V českých základních školách působilo v roce 2016/2017 10 080 asistentů pedagoga a stát za „inkluzi“ zaplatil v prvním pololetí roku 2017 1,5 miliardy korun. Podle novely zákona se má počet asistentů snížit a v jedné třídsě mohopu být nejvýše čtyři.
PODROBNOSTI.
31. 10. 2017 Nejdražšším prvkem inkluze jsou asistenti pedagoga. Tvoří sice jen 7,2 procenta poskytovaných podpůrných opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale školy jich zaměstnaly v přepočtu na úvazky asi 3600, za 1,35 miliardy korun. Problémy se vzděláváním romských dětí přetrvávají.
PODROBNOSTI.

27. 10. 2017 Za televizní reklamu na inkluzi ve školství a na zvyšování prestiže učitelské profese utratilo ministerstvo školství více než 36 mil. Kč?
PODROBNOSTI.

26. 07. 2017 "Laboratorní" svět školy fungoval velmi dobře až do konce 19. století, kdy se masivněji začala projevovat demokratizace. Nyní se dostala do fáze, v níž jí autoritářská normalizační podoba školy přestává stačit. Budeme mít sílu a odvahu k rozhodnutí vymknout se tomuto dlouhodobě neudržitelnému rozdělení moci a obsahů? Anebo budeme čekat až se v množství větších a menších válek mezi tradicionalistickým "Buď" a alternativistickým "Anebo" vyčerpáme a náš civilizační okruh nastoupí svoji sestupnou fázi?
PODROBNOSTI.

24. 07. 2017 Likvidace základních škol praktických „postupným vylidňováním“ a zařazování mentálně postižených dětí do běžných tříd je zločinným pokusem na dětech?
PODROBNOSTI.

26. 06. 2017 Ve druhém dílu knihyAndreje Babiše se jako priorita připomíná školství. To se prý podařilo za 27 let opravdu zdevastovat a ránu z milosti mu zasadila údajně morální kamarádka přítele Dienstbiera socialistka Valachová svojí amorální inkluzí a ještě amorálnější multikulturní výchovou a vpádem politických protinárodních neziskovek do škol.
PODROBNOSTI.

06. 04. 2017 Strategická nedokonalost v českém školství je absence jednoduchosti?
Jsou desítky škol, kde u maturity propadne polovina studentů – a nestane se nic?
Dnes i ten nejhloupější žák gymnázia jde na vysokou?
Škola, která vychovává zedníky dostává 60 tis. Kč na žáka, umělecká škola 140 tis. ročně?
Nahánění mentálně postižených dětí ze "zvláštních" do normálních škol je zločin?
PODROBNOSTI.

10. 02. 2017 Inkluzi ve školství odsuzuje i bývalý učitel a spisovatel?
PODROBNOSTI.

19. 11. 2016 Jedině víc pedagogů ve třídě zaručí, že budou i ostatní děti vzdělávány a nebude to na úkor hendikepovaných?
PODROBNOSTI.

09. 08. 2016 V důsledku snižující se kvality státního školství roste počet škol soukromých, včetně základních. Těch bude v r. 2017 už 200. Žáci a studenti s chudších rodin v nich nebudou. Roční školné se pohybuje v rozmezí od 100tis. do 500 tis Kč.
PODROBNOSTI.

04. 08. 2016 Z tzv. praktických škol do běžných základek letos přestoupí jen asi 205 žáků, z toho většina v Praze a Středočeském kraji.
PODROBNOSTI.
PODROBNOSTI.

18. 04. 2016 Údaje, které zpochybňují oprávněnost negativních názorů na inkluzi?
Když jsou v běžné třídě jedno dvě „pomalá“ děcka, učitel to zvládne. Má na ně trochu nižší nároky, ale třída postupuje společně a ta „pozadu“ to „dohoní“ už tím, že se stýkají s těmi „vepředu“. I co se týká socializace. Ze školy pak vycházejí sice s menším penzem znalostí, ale jako běžní lidé. Když se ale ta „pomalá“ děcka dají do zvláštní školy, jenom se pohorší, protože nemají žádné vzory.

08. 04. 2016 Senátor Milan Pešák tvrdí, že inkluze je završením dlouhodobého rozpadu školství.

07. 03. 2016 Imigrace muslimů je inkluzí ve velkém?

22. 02. 2016 V pořadu Interviev ČT řekla ministryně školství, že speciální školy se neruší, bude jen na rodičích, kam svoje dítě přihlásí, a že na podzim do normálních škol přestoupí pouze desítky, nejvýše stovky lidí. Nemá však finance na platy asistentů a speciálních pedagogů.

20. 02. 2016 Kvůli přítomnosti lehce mentálně postižených budou učitelé nuceni vést paralelní výklady učiva? Angličtinu od první třídy nezvládnou?

14. 02. 2016 Podle prezidenta Zemana je inkluze experiment, který dětem uškodí.

29. 01. 2016 Ministerstvo školství "inkluzi" odložilo. Zákon prý začne platit od r. 1918.

11. 01. 2016 Stát dopustí aby se nadanější děti z chudšich rodin vzdělávaly (pomaleji) společně s mentálně postiženými a děti z bohatých rodin mohly studovat doma?

10. 12. 2015 Postupy, které vedou k degeneraci českého školství se USA líbí?
Za akci, kterou většina občanů Česka odsuzuje uděluje Americký velvyslanec cenu dcery českého prezidenta Masaryka?

27. 11. 2015 26.11.2015- jsem upozornila na existenci podnětu adresáty: Vláda ČR, Senát ČR, Poslanci ČR, Bohuslav Sobotka, Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy, Michaela Marksová Tominová, Milan Štěch, KSČM, TOP09, Úsvit národní koalice, Hnutí Úsvit, ODS.
doručení mailu potvrdili:
27.11.2015- min. školství

Ohlásil: Anna Nováková
24. 11. 2015 Děti s lehkým organickým postižením budou v "normálních" školách trvale v pozici neúspěšných a nešťastných jedinců, kteří si vytvoří vlastní kolektivy? Zvládnutelná je pouze sociální demence? Doporučení zkušené učitelky jsou ZDE.

Přílohy: