Podnět číslo 20151025181454 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20151025181454

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20151025181454 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, dopravní značení Křížové ulice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor investic, Policie ČR, dopravní inspektorát Český Krumlov
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Součástí dopravního značení části Nové Domovy mělo být dle předchozího sdělení odpovědných pracovníků MÚ i dopravní značení v ulici Křížová v Českém Krumlově. Je proto s podivem, že kolem Nových Domovů byla v sobotu dne 24.10. vytvořena "zóna" s řadou nových omezení (rychlost, jednosměrné ulice,přikázaný směr, zákaz vjezdu nákladních vozidel atd.), avšak zcela nevyhovující úzká, hlučná a prašná ulice Křížová, kde dochází často ke vzájemným střetům vozidel především nedodržováním stanovené rychlosti, obousměrností úzké komunikace i denně k nespočetným a nežádoucím průjezdům zájezdových i linkových autobusů (přímo také kolem MÚ), způsobujících značnou prašnost,hlučnost i vysoké vibrace prostředí, zůstala bez jakýchkoliv opatření.Uvedená negativa životního prostředí již nelze tolerovat, ale konečně je řešit.V této souvislosti činíme dotaz, zda současný postup v dopravním značení byl ukončen, či bude pokračovat a zda po ukončení prací stavby bude proveden nezbytný úklid prašného povrchu přilehlých komunikací? Je proto nezbytné vyřešit průjezdnost-přetíženost dopravy, nynější obousměrnost komunikace, instalovat žádoucí omezení rychlosti a zákazu vjezdu autobusů i nákladních vozidel.Odstranit sílící vibrace, hlučnost a prašnost životního prostředí.
7) Autor podnětu Ing. Beleš Petr, 381 01 Český Krumlov, Rybniční 229
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20151025181454
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 11. 2015 3.11.2015 10:04 MÚ Č.Krumlov (mailem) oznámil: u Vámi nahlášené závady PODNĚT č.j. 20151025181454 ze dne 25.10.2015 byl změněn stav na vyřešeno.
Poznamka řešitele: V současné době je v řešení. Vlastník komunikací požádá o umístění potřebného značení.
Poznámka správy Registru podnety.cz: příslib žádosti o umístění dopravních značek nelze považovat za vyřešení podnětu. Jeho realizace (snad) pouze „PROBÍHÁ“.

Ohlásil: Arbed
03. 11. 2015 Podnět nelze považovat dle databáze "Hlášení závad a nedostatků" za vyřešený, když na druhé straně je samotným řešitelem-MÚ Č.K. uvedeno, že je v řešení? (Pozn.: již několik let...?) Záležitost se týká nejen dopravního značení, ale i nepříznivě působících vibrací, hlučnosti, prašnosti životního prostředí, vzájemného vyhýbání vozidel prostřednictvím chodníku i nedodržování stanovené rychlosti na tomto úseku silnice, což vyžaduje konkrétní řešení situace všech zainteresovaných složek.

Ohlásil: Beleš Petr
28. 10. 2015 Na žádost autora podnětu jsem jeho dialog se správou databáze (na formulářich HLÁŠENÍ) odstranil.

Ohlásil: Arbed
25. 10. 2015 Na podnět jsem upozornil správu systému http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/obcan_zavady.xml

Ohlásil: Arbed