Podnět číslo 20151017163658 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20151017163658

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20151017163658 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Křížová hora
4) Místo vady 48°48'10.296"N, 14°19'22.800"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Č.Krumlov, odbor životního prostředí, památkáři.
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Opravit cestu ke kapli, vykácet nálety a keře, prořezat stromy, které brání ve výhledu, přidat lavičky a zajistit pravidelnou údržbu.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20151017163658
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
01. 05. 2017 Podnět je částečně realizován.

05. 12. 2016 Záměr pro "revitalizaci" oblasti Křížové Hory, který vypracoval arch. Pavel Popela z Č.Budějovic, bude veřejně projednán ve středu 7. prosince 2016 od 18.00 hodin, v zasedací místnosti městského úřadu

22. 10. 2015 22.10.2015 7:52 - vedoucí odboru životního prostředí Ing. Horáková napsala: u Vámi nahlášené závady PODNĚT č.j. 20151017163658 ze dne 18.10.2015 byl změněn stav na vyřešeno. Veškeré výše uvedené práce máme v plánu.

Ohlásil: Arbed
18. 10. 2015 Podnět jsem přepsal do systému hlášení závad http://app.mestokrumlov.cz/app_hz/zavada_vlozeni.php

Ohlásil: Arbed