Podnět číslo 20140810094554 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20140810094554

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20140810094554 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace
3) Kde začít s řešením
5) Kdo by měl o podnětu vědět
6) Co je třeba udělat Zakázat supermarketům vyhazovat ještě upotřebitelné jídlo. Podle některých odhadů je takto zlikvdována až čtvrtina potravin. Jedná se o ohromné plýtvání. V některých státech EU (Francie) již chystají legislativní úpravu, která by zakázala supermarketům vyhazovat ještě použitelné jídlo a umožnila jeho využití pro humanitární a charitativní účely. Na čem by byla legislativa založena? Inspiraci může poskytnout zákon o odpadech - tam jsou již nyní definovány mechanismy zákonné "likvidace" "odpadu", i způsoby kontroly dodržování. Předávání potravin pro charitativní účely by navíc mohlo být provázeno daňovými úlevami (věcný dar). Další informace jsou uvedeny v tomto článku: http://obcanskymonitoring.cz/?p=2928
7) Autor podnětu Vítězslav Praks
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20140810094554
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.