Podnět číslo 20130227125726 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20130227125726

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20130227125726 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Brno
5) Kdo by měl o podnětu vědět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), Nejvyšší správní soud (NSS), hospodářský výbor PS, poslanec, senátor,ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV), LIDEM;
posta@uoou.cz, podatelna@nssoud.cz, urbanm@psp.cz; posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, peakek@psp.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat

Přimět Komoru exekutorů, aby opravila svůj Etický kodex.
Je v něm uvedeno - cituji: „pokud exekutor účtuje odměnu, která je nižší než platná odměna tarifní, nebo za provedené služby neúčtuje odměnu žádnou, dopouští se závažného porušení pravidel soutěže mezi exekutory." (Konec cit.)
Toto ustanovení je v rozporu s dobrými mravy, podporuje cenový kartel a zabraňuje konkurenci na trhu exekutorských služeb.
Kodex je třeba doplnit větou: Odměna musí být a úměrná vynaloženému úsilí a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
PODROBNOSTI.
Přikládám ilustrační obrázek M.Marčáka, zdroj: blisty.cz
FH

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20130227125726
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 03. 2019 Jistá exekutorská kancelář chce od Pražského dopravního podniku 60 milionů Kč, protože se jí nepodařilo vymoci některé pokuty za černé jízdy?
PODROBNOSTI.

27. 02. 2019 Za aktualizaci dat na str. OTEVŘENÁ SPOLEČNOST žádá Exekutorská komora devadesát tisíc korun.
PODROBNOSTI.

25. 03. 2018 Největším „chrličem“ exekucí (200 tis./rok?) je Pražský dopravní podnik a všechny „realizuje“ jedna exekuční kancelář?

23. 02. 2018 Skupina senátorů znovu doporučila zrušit ustanovení, podle kterého exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí věřitel a zavedení principu místní příslušnosti exekutora. Měl nby řešit i více exekucí uvalených na jednoho dlužníka. Tak lze eliminovat konkurenční boj mezi exekutory a exekuce zlevnit.
PODROBNOSTI.

04. 01. 2018 Exekutor je schopen bránit uložení urny s popelem zemřelého dlužníka k urnám jeho rodinných příslušníků?
PODROBNOSTI.

09. 03. 2017 V ČR aktuálně běží cca 5 mil. exekucí. Ekutoři si "vydělají" 120 až 150 tis měsíčně. Chtěli by 350 tis.
PODROBNOSTI.

04. 03. 2017 Ministr spravedlnosti se domnívá, že počet exekutorů lze snížit na polovinu?
PODROBNOSTI.

24. 02. 2017 Dle zástupce ombudsmanky je problém v příliš „tržním“ chování exekutorů, kteří se často snaží získat klienty nejen „rázným“ postupem, ale také kdekoliv po celém území státu.

13. 05. 2016 Někteří exekutoři vydělávají více než 300 tis. Kč měsíčně?

23. 04. 2016 Exekutoři nebudou pracovat pro státní instituce, pokud nedostanou zálohu?

29. 02. 2016 Ministerstvo spravedlnosti uvažuje o zavedení záloh na náklady exekucí, které by platili věřitelé, a o zpoplatnění exekučních návrhů. Věřitel tím podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) ponese riziko, že dlužník nebude schopný platit.

15. 01. 2016 Polští exekutoři budu státními zaměstnanci?

19. 10. 2015 Současná právní úprava exekucí prospívá hrstce predátorů, škodí všem ostatním, obětem dělá ze života peklo. Řešením je odstranění konkurenčního boje zavedením tak zvané teritoriality. Návrh leží ve Sněmovně. Jeho osud je však nejistý.

12. 03. 2015 Nový ministr spravedlnosti hodlá s nemravnými exekucemi cosi udělat:-)

08. 02. 2015 V dnešním televizním pořadu Václav Moravce předseda ekekutorské komory přiznal esistenci konkurenčního boje o "zakázky".

06. 10. 2014 Senátoři ČSSD navrhují zavést místní příslušnost exekutorů podle soudních krajů. V současné době je v České republice 160 exekutorů, tedy v případě krajské příslušnosti bude mít oprávněný možnost volby z cca 20 exekutorů. Pro dlužníky se exekuce zlevní.

24. 06. 2014 Prezident Zeman má výhrady proti advokátce Haně Marvanové, která usiluje o "zlidštění" exekucÍ a byla nedávno "odejita" z funkce náměstkyně ministryně spravedlnosti. Možná ale i proto, že Vsetínský exekutor Gajdoš mu na volební kampaň věnoval milion korun, ostravský exekutor Jiří Král čtvrt milionu, další poslali dary do sta tisíc.
PODROBNOSTI.

20. 06. 2014 V Kanadě P.P. vychází z názoru, že i věřitel by se měl chovat odpovědně a exekuce mají "lidský" průběh.
PODROBNOSTI.

16. 06. 2014 Nejvyšší soud vede upozornění na podnět pod č.j.čj.Tm 3/2014 – 10/6

Ohlásil: Anna Nováková (vložil Arbed)
11. 06. 2014 9.6.2014-upozorněni na existenci podnětu adresáti: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS, Nejvyšší správní soud NSS, hospodářský výbor PS, Ing. Josef Vácha, Poslanci ČR, Senát ČR, KDU-ČSL, KSČM, Tisková mluvčí ANO2011, Hnutí Úsvit, Tisková mluvčí ČSSD, ODS, TOP09
9.6.2014-přijetí upozornění potvrdil NSS
10.6.2014-přijetí upozornění potvrdila e-podatelna Senátu

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
05. 06. 2014 JUDr. Hana Marvanová odešla z pozice náměstkyně ministra poté, co zjistila, že není schopna čelit vlivu exekutorské komory a dalších profesních skupin na ministerstvo spravedlnosti,kde chtěla posadit reformu exekucí, činnosti znalců, opravu zákona o státním zastupitelství, a změny občanského zákoníku.
PODROBNOSTI.

24. 04. 2014 V pořadu Hydepark ČT ze dne 24.4.2014 doporučili občané: zavést územní teritorialitu exekutorů, zrušit soukromé exekutory a zavést státní, obnovit trest vězení a pracovní tábory pro dlužníky. Problém: když exekutor zablokuje majetek, znemožní dobrovolnou úhradu. Někteří exekutoři se dopouští lichvy. Exekuce napravily hodně lidí, kteří byli zvyklí půjčovat si a nevracet.

14. 01. 2014 Poslanci Okamurova politického hnutí Úsvit dokončují návrh zákona o "zestátnění" exekucí.

14. 12. 2013 Cituji z programového prohlášení vládních koaličních stran:
"Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Proto prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná ve všech případech, kdy je možno splnění povinnosti vymáhat ve správní exekuci."
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed
07. 10. 2013 Exekutor dostal za zpronevěru 80 milionů 8,5 let vězení
PODROBNOSTI.

21. 08. 2013 Iniciativa "PRAVDA ZVÍTĚZÍ" upozorňuje na fakt, že úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu, že exekutor, fyzická osoba a běžný občan, je postaven na roveň prezidenta republiky, kdy i ozbrojené bezpečnostní složky státu jsou povinny dbát jeho pokynů, aniž by své požadavky musel zdůvodnit.
PODROBNOSTI.

Ohlásil: PODNĚTY.CZ, o.s.
28. 02. 2013 Podrobnosti k případu, kdy exekutorka se vzdala (za podezřelých okolností) pětimilionové odměny jsou ZDE.
Podle Ústavního i Správního soudu má být odměna úměrná úsilí, které bylo na exekuci vynaloženo.
Aktuálně je exekucí ohroženo půl milionu občanů.
Bezmála 68 tis. občanů má exekuci na důchod.

Přílohy: