Podnět číslo 20120710111300 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20120710111300

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20120710111300 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Městský úřad v Příbrami 261 18 Příbram
4) Místo vady Loc: 49°41'23.562"N, 14°0'37.531"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Příbram, starosta MVDr. Josef Řihák (ČSSD), radní, zastupitel, tajemnice Ing. Bc. Jarmila Nováková. e-podatelna@pribram-city.cz, josef.rihak@pribram-city.cz , jarmila.novakova@pribram-city.cz
6) Co je třeba udělat Reaguji na článek "Příbram chce odstranit černou skládku" a podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o následující informace:
1) Jsou lidé dostatečně informováni o bezplatné možnosti uložení odpadu ve sběrném dvoře?
2) Je ve městě dostatek kontejnerů na separovaný odpad?
3) Vynakládá město prostředky na osvětu veřejnosti v oblasti třídění odpadu?
4) Jsou plochy, kde se skládky vyskytly opatřeny výstražnou cedulí "Zákaz skládkování"?
5) Pořádají se ve městě úklidové akce např. při příležitosti Dne Země spojené s osvětou?
6) Upozorňuje město majitele pozemků, na kterých je černá skládka a vybízí je k nápravě?
7) Jsou činěna preventivní opatření na místech, kde se vyskytují černé skládky pravidelně? Bojuje město proti ukládání odpadu u kontejnerů?
8) Stará se město dostatečně o pravidelnou údržbu veřejných prostranství?
9) Zaměřuje se Městská policie na místa s černými skládkami?
7) Autor podnětu Bc. Holasová Patricie
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20120710111300
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 07. 2012 Na podnět uspokojivě reagoval starosta města - viz příloha.

Ohlásil: Patricie Holasová
Přílohy:
20120710111300-20120726-reakce-starosty-mesta-pribram-doc.doc 25 kB