Podnět číslo 20120324111900 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20120324111900

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20120324111900 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, radnice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov, Mgr. Filip Putschögl - kronikář.
posta@mu.ckrumlov.cz, kronika@ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Podle zákona 132/2006 Sb. o kronikách obcí a na výzvu kronikáře navrhuji doplnit Kroniku města Č.Krumlov o následující záznamy:

1) 21.12.2004 - V Českém Krumlově bylo založeno občanské sdružení PODNĚTY.CZ. Jeho členové zajišťují vývoj a provoz celostátní internetové databáze občanských podnětů - www.podnety.cz. V databázi je i prvních 314 návrhů pro vedení města.

2) 11.04.2007 - Místopředseda Senátu PČR Petr Pithart pozval dva občany našeho města do Senátu. Diskutovali o variantách využití jejich projektu (www.podnety.cz) pro zvýšení efektivity práce v institucích veřejné a státní správy.

3) 11.8.2008 - Michal Hána, student VŠ ekonomické v J.Hradci,
doporučil udělit o.s.PODNĚTY.CZ výroční CENU MĚSTA Č.KRUMLOV. Nominaci podpořili i občané z dalších měst a dokonce jeden ze senátorů ODS - Ing.Tomáš Jirsa.

4) 31.12.2011 - V databázi www.podnety.cz je aktuálně zatříděno 1071 podnětů, které se týkají města Č.Krumlov. Jeho představitelé však vytrvale odmítají nabídky aktivní spolupráce s provozovateli databáze.

÷
7) Autor podnětu Ing. Arnošt Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ
Aktualizace:
- 20120507 - krácení textu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20120324111900
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
31. 07. 2013 Č.Krumlov nabízí občanům vlastní systém pro hlášení závad. Podle zadání představitelů města ho vypracovali městští informatici, pod vedením Ing. Lippla.

Ohlásil: Arbed
24. 01. 2013 Poznámky z besedy starosty Č.Krumlova s občany (divadelní kavárna)
Na dotaz, zda město ukončí embargo na podněty z www.podnety.cz (aktuální počet nedořešených = 935), embargo na zprávy o.s.PODNĚTY.CZ do městského Mailfóra a zda bude o projektu NDOP nějaká zmínka v Kronice reagoval starosta Dalibor Carda vyhýbavě. Sdružení si prý na radnici vybudovalo "špatné postavení".
Na dotaz ke "strategii komunikace s občany", kterou kdysi slíbila vypracovat místostarostka Jitka Zikmundová a na to, zda má radnice k dispozici nástroj (referendum/anketa) pro rychlé zjištění názorů obyvatel k záměru realizovat nákladný projekt (např. protipovodňové opatření na Vltavě) starosta neodpověděl.


Ohlásil: Arbed
17. 04. 2012 Referent kultury odděl.kanceláře starosty Mgr. Filip Putschögl napsal A.Bednářovi:
děkuji za zaslané podklady a návrh na zápis do kroniky města. Vzhledem k tomu, že budu zpracovávat kroniku za rok 2012, budu se v zápisech zabývat především aktuálními událostmi letošního roku. Pokud zjistím, že v zápisech z minulých let informace o Vašem sdružení chyběly, rád doplním několik základních údajů z jeho historie do letošního zápisu. Statistický údaj o počtu podnětů za rok 2011 mohu doplnit do kroniky za rok 2011, která není ještě uzavřena.

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
02. 04. 2012 Z adresy OIS [Silvie.Nendzova@ckrf.ckrumlov.cz] přišel mail: "Zpráva byla odstraněna bez přečtení dne 2. dubna 2012 5:43:41 UTC."

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
24. 03. 2012 Kronikáři města jsem napsal:
reaguji na text předposledního odstavce http://data.ckrumlov.cz/files/2555-slovo-kronikare.pdf a odkazuji na podnět http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20120324111900. Můžete "těžit" i z obsahu http://www.podnety.cz/o-projektu/informace/kronika a mám pocit, že na zápis do Kroniky města aspirují i některé podněty. K dispozici je třídička http://www.podnety.cz/vyhledat-podnety.

Ohlásil: Arnošt Bednář, podnety@podnety.cz