Podnět číslo 20111220110653 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20111220110653

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20111220110653 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov - Latrán, u Budějovické brány
4) Místo vady 48°48'53.323"N, 14°19'1.464"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov, Odbor dopravy
posta@mu.ckrumlov.cz; miroslav.hala@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Přemístit značku B28 zákaz zastavení zpět za Budějovickou bránu.
Současná poloha je velmi nevyhovující, což potvrdil i velitel MP.
7) Autor podnětu Pavel Houska ml., předseda klubu VV Č.Krumlov, houskaml@seznam.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20111220110653
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 03. 2012 JUDr. Jiří Kepl,silniční správní úřad,ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ napsal:
V současné době jsme, mimo jiné na základě Vašeho podnětu, provedli úpravu dopravního značení u Budějovické brány na Latránu. Věc jsme předtím projednali na MěÚ v dopravní komisi a s městskou policií.Předpokládáme, že tato druhá úprava je úpravou konečnou.


Ohlásil: Pavel Houska ml., houskaml@seznam.cz