Podnět číslo 20111022110029 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20111022110029

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20111022110029 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ, (parkoviště v bývalých kasárnách).
4) Místo vady 48°49'40.937"N, 14°18'32.797"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Č.Krumlov, občané. posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o následující informaci: Komu a jaké částky účtuje město za pronájem parkovišť automobilů v bývalých kasárnách?
Přikládám fotografii.

POZNÁMKA
O shora uvedenou informaci může (měl by) požádat každý občan, a to do doby, dokud níže nebude zveřejněna uspokojivá odpověď.
U žádosti fyzické osoby musí být (i v e-mailu) uvedeno jméno, příjmení, datum narození + adresa pro doručování.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20111022110029
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
Přílohy: