Podnět číslo 20110711190114 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20110711190114

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20110711190114 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS),
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat Upravit legislativu tak, aby i politici nesli hmotnou odpovědnost za škody, které způsobili, např nesprávným rozhodnutím. Zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli škodu až do výše 4,5 násobku své hrubé mzdy. I ústavní činitelé mohou uzavírat smlouvy o pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.
Inspirace
÷
Klíč slova: Rath, Parkanová
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20110711190114
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 03. 2015 V souvislosti s nákupem letadel CASA pro českou armádu navrhla protikorupční policie podat obžalobu na bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou.

05. 11. 2013 Poslanec Stanislav Křeček (ČSSD) je proti uzákonění obecného referenda i proti hmotné odpovědnosti politiků, kterou prý může mít leda skaldník.
PODROBNOSTI.

19. 02. 2013 18.2.2013-Jsem upozornila na existenci podnětuadresáty z řádku č.5
19.2.2013-Doručení mailu potvrdila podatelna senátu

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
10. 03. 2012 Ministři a poslanci by mohli přijít o část platu, pokud budou svými kroky překročili hranici dluhu veřejných financí nad 44,99 procenta hrubého domácího produktu.
PODROBNOSTI

29. 07. 2011 Zajímavá doporučení:
- Vyhlásit úpis akcií na založení banky, jež by měla úkol iniciovat drobné podnikání, podporovat je poradenstvím, financováním a odborným dohledem. Má střežit prosperitu klientů-podnikatelů, školit, radit, financovat a též pomocí dobrých manažerů zachraňovat podniky, jimž hrozí zkáza.
- Každý úředník veřejné správy při podpisu smlouvy o pracovním pověření složí velmi vysokou kauci. Například ve výši tří i více ročních platů. Zaváže se, že nikdy nepřijme ani nejmenší úplatek či dar. Porušení tohoto závazku bude mít automaticky za následek nejen okamžitou výpověď, ale i propadnutí kauce, povinnost úplatek odevzdat a nahradit případné škody, pokud v této souvislosti nastaly. Podobně by se postupovalo při zavinění škody.

27. 07. 2011 Potřebu uzákonit trestněprávní, občanskoprávní a hmotnou zodpovědnost všech veřejných činitelů zdůvodňuje podnikatel a glosátor Tomio Okamura ZDE

19. 07. 2011 Senát PČR potvrdil převzetí upozornění na podnět textem: vaše podani 2682/2011 bylo přijato dne 2011-07-19 07:08:36 k dalšimu zpracováni.

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
19. 07. 2011 Potřebu zákona o hmotné odpovědnosti politiků zdůvodňuje slovenský právník Radoslav Procházka ZDE.
Kdo s má podobný názor (souhlasí s tímto podnětem) měl by podepsat petici
VÝZVA K ODPOVĚDNOSTI 2011

Ohlásil: P.Holasová
18. 07. 2011 Na existenci podnětu jsem upozornila adresáty uvedené v odstavci č.5.

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
18. 07. 2011 Podatelna PS oznámila že zpráva byla zaevidována v centrální poště pod číslem jednacím: 2011/08659 2011/08659.

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz