Podnět číslo 20110616202300 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20110616202300

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20110616202300 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr spravedlnosti
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz, posta@msp.justice.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat V zákonu č. 40/2009, § 160 a násled. stanovit, že trestné činy úplatkářství a podplácení jsou nepromlčitelné.
Tak lze výrazně snížit korupci.
÷÷÷
7) Autor podnětu Doporučení RNDr. Jiří Tomáš Payne, doc. PhDr. upravil Arbed - podnety@podnety.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20110616202300
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
15. 10. 2018 Komunisté mají šanci dosáhnout zrušení či alespoň prodloužení promlčecích lhůt u takzvaných privatizačních kauz. Trestné činy z dob "divoké" privatizace v 90. letech by se tak mohly dostat před soud i po více než 20 letech.
PODROBNOSTI.

13. 11. 2016 KSČM opět navrhla nepromlčitelnost činů při privatizaci v 90. letech. Nyní u nich zaniká trestní odpovědnost po 20 letech. Předlohu podepsala i poslankyně Jana Lorencová z hnutí ANO.
PODROBNOSTI.

26. 07. 2015 Názory prezidenta Zemana na zákon o prokazování původu majetku jsou ZDE.

12. 07. 2011 Trestněprávní úprava úplatkářství byla s přijetím nového trestního zákoníku zásadně zpřísněna. Jako trestný čin přijetí úplatku není kvalifikováno (pouze? = dodatek správy NDOP) přijetí nebo slib úplatku v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu, ale nově i v souvislosti s podnikáním. Skutkové podstaty trestného činu podplácení se může dopustit kterákoliv fyzická osoba i v souvislosti s podnikáním tím, že poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. Přitom úplatkem nemusí být jen majetkové obohacení, ale nově i jakákoliv nemajetková forma zvýhodnění, na kterou není za normálních okolností nárok. Ministerstvo spravedlnosti proto považuje stávající trestněprávní úpravu za dostačující a v současnosti neplánuje v této věci žádné změny.

Ohlásil: ot@msp.justice.cz
04. 07. 2011 1.7.2011 potvrdil Senát PČR přijetí podnětu - k dalšímu zpracování.

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
01. 07. 2011 Na existenci podnětu jsem upozornila adresáty: Kancelář Poslanecké sněmovny , Senát PČR , MilanŠtěch , Předseda vlády RNDr.Petr Nečas , Miroslav Kalousek , JUDR.Jiří Pospíšil , Vojtech Filip , KSČM , ČSSD , TOP09 , Věci Veřejné

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
01. 07. 2011 Podatelna PS oznamuje: Vážený pane, vážená paní, Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
19. 06. 2011 Na podnět jsem upozornil jihočeského poslance VV Ing.V.Paggio.

Ohlásil: Arbed