Podnět číslo 20110531072511 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20110531072511

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20110531072511 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Žádost o informaci - podle §13 zákona 106/1999Sb.
Jaký finanční obnos (protislužbu) a jak dlouho získává město Český Krumlov za umístění dynamického banneru autobusového dopravce Student Agency na str. MÚ.
Přikládám fotografii.

Tuto žádost může na MÚ odeslat každý občan. Musí však v mailu uvést své jméno, bydliště a datum narození. Anonymním žadatelům může město odpovědět formulářem.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20110531072511
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
12. 12. 2011 Městu Český Krumlov byla doručena žádost o informaci

Ohlásil: JK, jindrich.karel@email.cz
11. 12. 2011 Městu Český Krumlov byla odeslaná žádost o informaci.

Ohlásil: JK, jindrich.karel@email.cz
Přílohy:

Komerční reklama na str. měst?