Podnět číslo 20110523105428 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20110523105428

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20110523105428 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, osada Vyšný
4) Místo vady Loc: 48°49\'42.834\"N, 14°18\'3.683\"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov, Odbor dopravy, odbor životního prostředí.
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Zajistit, aby trasa pro odvoz výkopové zemniny z připravované stavby střediska Kaufland v Domoradicích NEVEDLA přes osadu Vyšný. Komunikace vede chráněnou krajinnou oblastí, v těsné blízkosti obytných domů, má velmi špatný (hlučný) povrch a kromě zatížení životního prostředí prachem a výfukovými plyny reálně hrozí střet s chodci, protože severně od kasáren nemají k dispozici chodník. Může být narušena statika přilehlých domů a bude p.p. poničen nedávno obnovený povrch velmi úzké cesty před osadou Lazec. Pro uložení (nekontaminované) zeminy lze v blízkosti města určitě najít vhodnější místa. Např. lze zasypat rokliny na pozemku mezi gymnáziem a tenisovými kurty - viz podnět 20060517111807
7) Autor podnětu Naděžda Perníková, Vyšný 21, Český Krumlov, n.pernikova@pmh-co.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20110523105428
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
10. 06. 2011 Flotila těžkých nákladních automobilů (v cca pětiminutových intervalech) vozí ornici ze stavby obchodního domu do střední části osady Vyšný.

Už pátý supermarket se v Č.Krumlově staví v podstatě v rozporu s přáním občanů - viz http://podnety.cz/podnet-cislo-20090312215601

25. 05. 2011 Miroslav Hála, vedoucí odboru dopravy napsal: nevím, kde se informace o vyvážení zeminy do Lazce vzala, ale dnes jsem jednal se zástupcem společnosti Casta a.s. panem Tůmou, se kterým jsme upřesňovali dopravu při stavbě OC Kaufland. Zemina se bude vyvážet do Vrábče. Doprava ze stavby tak bude kolem Lidlu a Terna do Tovární ul. a přes kruhový objezd směrem na Č.Budějovice. Na tuto trasu přijde i žádost o odsouhlasení.

Ohlásil: n.pernikova@pmh-co.cz
23. 05. 2011 Občané z osady Vyšný organizují k podnětu petici. Formuláře jsou k dispozici u Kamily Skořepové, Vyšný 9.
Petiční výbor: Naďa Perníková, Miloš Skořepa, Kamila Skořepová

Ohlásil: N.P.
Přílohy:

Ornice se vozí přímo do osady Vyšný


V obci Vyšný mají nové pohoří.


Zde je skládka ornice z pozemku pro 5. českokrumlovský supermarket