Podnět číslo 20110510092040 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20110510092040

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20110510092040 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ
4) Místo vady 48°48'58.174"N, 14°19'0.43"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov, Policie
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Omezit nebo zrušit používání "botiček". K dopravním značkám upravujícím pravidla parkování vozidel doplnit informaci: "Pokud na dobře viditelném místě svého vozidla vyvěsíte číslo telefonu a NA VÝZVU OPRÁVNĚNÉHO (DO PĚTI MINUT) TOTO PARKOVIŠTĚ UVOLNÍTE, může policista upustit od sankcí."

Přikládám fotografii případu, kdy MP zablokovala vozidla prostoru, který velmi často bývá poloprázdný.
Při odstraňování 3 botiček (v místě dle mapy) ujedou policisté cca 25 km, řidiči ztratí spoustu času a ujdou 4,5 km.
Varianty "botiček":
Teplice
Liberec viz též podnět z r. 2007
V Ženevě prý (cizinci) dostávají samolepku s poučením (ve čtyřech jazycích) a s mapkou, na které jsou vyznačena nejbližší vhodná parkoviště.
÷÷
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20110510092040
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 04. 2014 Českokrumlovská MP má aktuálně 21 strážníků, rozpočet 11,156 mil Kč (z toho mzdy 9,953 mil.). Má 2 vozidla Š Octavia, 2 elektroskútry, 10 pistolí ČZ75, 14 vysílaček Motorola s modulem GPS, 2 kusy automatických defibrilátorů. 17 strážníků má středoškolské a 4 vysokoškolské vzdělání. Náklady na policii jsou rovny výnosům z městského parkovacího systému.
Podrobnosti jsou v dubnovém vydání Novin města

10. 05. 2011 Podnět byl (mailem) podán městu Č.Krumlov.
Kopie: právník + zastupitelé - krom Jana Vaněčka (ČSSD), který informace tohoto druhu odmítá.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
Přílohy:Parkoviště, kde MP ochotně inkasuje za \