Podnět číslo 20110328190000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20110328190000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20110328190000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace zamítnuto
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšný
4) Místo vady 48°49'43.861"N, 14°17'51.565"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov, rada města.
kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz
6) Co je třeba udělat Udělit Cenu města za rok 2010 panu Miloši Skořepovi.
TEXT NOMINACE
Jméno kandidáta: Miloš Skořepa
Adresa kandidáta: Český Krumlov, Vyšný č.9

Zdůvodnění návrhu:
Pan Miloš Skořepa (r.1966) se narodil v České Krumlově, trvale žije se svou manželkou a dvěma dětmi v obci Vyšný. Je provozním vedoucím úspěšné českokrumlovské firmy P.M.H.Invest & Trade spol. s r.o.
Cenu města si zaslouží zejména za svoji nezištnou filantropii.
Pan Skořepa investuje podstatnou část svého volného času a nemalé finanční prostředky do aktivit, ze kterých mají prospěch spoluobčané, zejména děti. S pomocí sousedů, na vlastní náklady a na svém pozemku vybudoval atraktivně vybavené a veřejně přístupné dětské hřiště. Několikrát za rok promítá dětem (zdarma) filmy, s pomocí přátel pořádá dětské dny, oslavy narozenin, velikonoční malování vajíček, přípravy a zdobení májky, sportovní zápasy, atd.
Už 8 roků je členem sousedského hudebního sdružení, které se podílí na přípravě a realizaci akce „Vánoční koledy" u známého Betléma na zahradě rodiny Blažků. Na dětském hřišti byla v minulém roce otevřena veřejná moštárna, kterou s přáteli provozuje. V současné době připravuje procházkovou trasu kolem Výřího vrchu.
FOTOGRAFIE: http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-339-detske-hriste-ve-vysnym.html
÷÷

7) Autor podnětu Jméno navrhovatele: o.s.PODNĚTY.CZ, Ing.Arnošt Bednář - předseda sdružení.
Adresa navrhovatele: Český Krumlov, Sídliště Vyšný č. 102/5
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20110328190000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 04. 2011 Z 10 kandidátů na Cenu města vybrali zastupitelé Věru Pazderkovou a Lukáše Novosada.

30. 03. 2011 Podnět byl (mailem) podán městu Č.Krumlov.
Kopie: právník + zastupitelé - krom Jana Vaněčka (ČSSD), který informace tohoto druhu odmítá.

29. 03. 2011 Město (kancel.starosty) bylo upozorněno na fakt, že z textu "Nominační formulář na Cenu města Český Krumlov za rok 2010" (na str. http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/ceny_mesta.xml) vede odkaz k textu "Cena města Český Krumlov za rok 2011 - hlasovací formulář" (na str. http://obcan.ckrumlov.info/php/cenamesta/)
Pana Skořepu na cenu města nominovali:
-o.s.PODNĚTY.CZ (formulářem)
-Manželé Bednářovi (mailem)


Ohlásil: Arbed
Přílohy:

Dětské hřiště - houpačky