Podnět číslo 20101015090007 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20101015090007

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20101015090007 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, MÚ, Kasárna
4) Místo vady 48°48'35.085"N, 14°19'33.669"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov starosta ......,radní, zastupitel, vedoucí odborů: majetku, investic, financí
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat

FH

Vhodnému výrobci užitečného zboží, solidnímu poskytovali služeb nebo občanským iniciativám (za symbolickou cenu) nabídnout některou z dosud stojících budov, zpevněnou plochu, přístřešek nebo rybník v prostoru bývalých kasáren.
Městu zajistit předkupní právo.
Je absurdní platit ročně 1,2 mil. Kč za hlídání něčeho, co bez užívání už od 24.11.2003 chátrá a nakonec bude demolováno.
POZNÁMKA:
Město získalo kasárna bezúplatným převodem a na vlastní náklady je hlídá od r.2007. Armáda v r. 2003 opustila údajně perfektně vybavený komplex, do něhož (po r. 1990) postupně investovala více než 700 mil.Kč.
Autor podnětu doporučoval představitelům města uvedené řešení již několikrát. Naposledy (dne 15.10.2010) vedoucímu finančního odboru.
Viz též (např.) podněty:
www.podnety.cz/podnet-cislo-20080520130008
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090704104007
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090609184821
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090118112620
www.podnety.cz/podnet-cislo-20090110144635
www.podnety.cz/podnet-cislo-20081216094010
www.podnety.cz/podnet-cislo-20081024132731

÷÷
Klíčová slova: půjčovna elektrocyklů, turisté na Kleť, farmářský trh, fyzikálně technický interaktivní areál, interátní kurzy pedagogů, montérky

7) Autor podnětu Arnošt Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20101015090007
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
16. 10. 2018 Sladovna Písek, o.p.s. už víc než 10 roků provozuje interaktivní „mraveniště“. „Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých.
PODROBNOSTI.

29. 08. 2018 Z obsahu podnětu není zřejmé, co je jeho předmětem, zda upozornění na zveřejněný hrubopis, nebo je míněn jako způsob podání připomínek k jeho obsahu. Autora podnětu jsem e-mailem informovala, že připomínky k obsahu hrubopisu územních studií veřejných prostranství Vyšný + kasárna, je potřeba doručit písemně (tj. jako text, nikoli odkaz na web spolku PODNETY.CZ) buď na můj e-mail, nebo na papíře poštou či osobně do mé kanceláře. Abych je mohla předat zpracovatelům studií. Ing. Jana Hermanová ved. OUUP, MěÚ Č.krumlov

Ohlásil: Ing. Jana Hermanová
28. 08. 2018 Odborníci z jiných měst vypracovali „hrubopis“ územní studie veřejných prostranství v obci Vyšný a v oblasti kasáren a mluvčí MÚ opakovaně žádá občany o připomínky, které nezveřejňuje? Dostupná není ani cena tohoto dalšího "(p.p.) šuplíkového"(?) dokumentu.
PODROBNOSTI.

14. 07. 2018 V kasárnách lze pořádat pravidelné výstavy prací českých kutilů.
PODROBNOSTI.

11. 03. 2018 V Plavech na Tanvaldsku vzniká interaktivní „BANKA ŘEMESEL“.

05. 10. 2017 Zajímavý projekt "Velký svět techniky" vznikl v areálu bývalých Vítkovických železáren.
PODROBNOSTI.
ČT2 5.10.2017 od 14:30 do 15:30 hod. (Archiv?)

04. 01. 2017 Děti ze základních škol v Praze 9 sváží každých 14 dní autobus do dílen Střední odborné školy stavební a zahradnické . Na Jarově si děti mohou vyzkoušet floristiku, práci zámečníka, truhláře i kamnáře.
PODROBNOSTI.

17. 05. 2016 Kdybychom náhodně vylosovali malou skupinu českých občanů a vzali v úvahu finanční i jiné prostředky, které mohou dát tito občané dohromady, téměř vždy by nám z toho vyšla malá, dobře vybavená firma, s relativně dobrým strojním vybavením, s dopravními prostředky a pravděpodobně i s docela slušným finančním a lidským, tedy i vědomostním kapitálem.

Ohlásil: Arbed
04. 05. 2016 Inšpirácia:
A) Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia.
B) LAboratórium TVOriveho MYslenia.

20. 02. 2014 O "transformaci" kasáren na multifunkční centrum (s důrazem na školství) diskutuje skupina: Mgr. Dalibor Carda, Gaudenz Assenza D.Phil. (Oxon), M.P.A., m.prof. KU , Ing. Petr Hynek, PhDr.Anežka Janátová, Mgr. Rostislav Riško, Mgr. et MgA. Lucie Vaverová.
PODROBNOSTI.
Související podněty jsem připomenul adresátům: Lucie Vaverová, Mgr. Dalibor Carda, F. Ziegelbauer, Ing.Arch P.Pešek, Mgr. R.Rouče + Ing. D.Balcarová

Ohlásil: Arbed
10. 07. 2013 Bývalý českokrumlovský starosta Antonín Princ reagoval na výzvu občana A.Bednáře a ZDE připomíná historii snah o revitalizaci kasáren.

Ohlásil: Arbed
09. 07. 2013 Proč bylo nutné demolovat nakládací rampy u nákladně rekonstruovaného skladu? http://obcan.ckrumlov.info/img/10120703b.jpg

07. 07. 2013 Na podnět jsem dne 6.7.2013 mailem upozornil českokrumlovského zastupitele Jana Vaněčka.

Ohlásil: Arbed
06. 07. 2013 Zájem o areál bývalých kasáren projevila Olomoucká univerzita.
PODROBNOSTI.

14. 06. 2013 Přikládám leteckou fotografii torz (zbytečně?) zlikvidovaných přístřešků a betonových ramp.

Ohlásil: Arbed
23. 03. 2012 16.3.2012 jsem všechny zastupitele upozornil na podněty č. 20120101010101 a č. 20120222140000. Reagoval (velmi nevstřícně) pouze Jan Vaněček (ČSSD) a (příkladně) Jan Vozábal (ODS), s kterým jsem (na jeho žádost) o problematice NEkomunikace představitelů města s občany, o kauze "kasárna", o potřebě vyšší efektivity MÚ a občanské angažovanosti pedagogů hovořil dne 23.3.2012.

Ohlásil: Arošt Bednář - podnety@podnety.cz
05. 06. 2011 Přístřešky za kinosálem a na protilehlé straně komunikace (cca 1320 m2) město prodalo - za 661 tis.Kč. Viz podnět č.20110601181248

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
21. 04. 2011 Podnět byl (mailem) podán městu Č.Krumlov.
Kopie: právník + zastupitelé - krom Jana Vaněčka (ČSSD), který informace tohoto druhu odmítá.

Ohlásil: Arbed
08. 02. 2011 Na podnět byli upozorněni občané diskutující na serveru demokracie.krumlov.cz

Ohlásil: Arbed
Přílohy:

Podnět číslo 20101015090007 - Vhodnému výrobci užitečného zboží, solidnímu poskytovali služeb nebo občanským iniciativám (za  symbolickou cenu) nab


20180828 ckrumlov hrubopis zástavby kasáren