Podnět číslo 20101010101010 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20101010101010

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20101010101010 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
4) Místo vady 48°48\'35.085\"N, 14°19\'33.669\"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov starosta .......?, radní, zastupitel
posta@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Zajistit naprosto transparentní rozhodování a otevřenost radnice a to tak, aby se informovaní občané mohli na správě města podílet průběžně.

Zejména je třeba:

- Nebát se otevřené spolupráce s občany.
- Nebát se spolupráce s odborníky mimo stranické struktury.
- Zajistit dostupnost všech informací, usnadnit zapojování občanů města do rozhodování.
- Návrhy usnesení i důvodové zprávy zveřejňovat nejméně týden před jednáním zastupitelstva.
- Názory veřejnosti zjišťovat už ve fázi projektového záměru.
- Průběžně zveřejňovat všechny změny finančního rozpočtu.
- Lépe využívat intelektuální potenciál místních lidí.

- Podporovat výchovu mládeže k dodržování zásad dobrých mravů.
- Zvýšit internetovou gramotnost seniorů.
- Zlepšit dostupnost rychlého internetu pro každou domácnost ve městě.
Klíč. slova: OnLine, TOP09, Lobík, Zunt, On Line dialog hlášení závad
÷
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20101010101010
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
04. 10. 2016 Archiv videozáznamů jednání městského zastupitelstva je ZDE.

15. 01. 2016 MÚ odstranil z hlavní webové stránky banner s výzvou pro ohlášení závady. Ten je nyní pouze v textu jednoho z řádků http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/online.xml

16. 12. 2015 Město Č.Krumlov odvysílalo první (zkušební) přímý přenos ze zasedání zastupitelstva. Opravdu dobře bylo rozumět pouze starostovi, který měl mikrofon na klopě saka. Prostorové mikrofony jsou pro tento účel nevhodné.

31. 07. 2014 Obecně platí, že zachytit něčí podobu a šířit takový záznam lze pouze se souhlasem daného člověka. Ten však není třeba v případě, že někdo „veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu“. Souhlas je tedy třeba jen na pořízení a šíření soukromých projevů, případně snímání pasivních diváků.
PODROBNOSTI.

31. 07. 2013 Č.Krumlov nabízí občanům vlastní systém pro hlášení závad. Podle zadání představitelů města ho vypracovali městští informatici, pod vedením Ing. Lippla.

Ohlásil: Arbed
14. 05. 2012 Na portálu demokracie.krumlov.cz se objevil názor, podle kterého, mj.:
- radnici dlohodobě chybí manažer s vizí,
- nelze dohledat osoby odpovědné za vadná rozhodnutí,
- díry v rozpočtu se "látají" prodejem majetku,
- zastupitelé, kteří byli zvoleni za přílib intenzivní komunikace s občany (např. pánové Zunt + Lobík, TOP09) s nimi nekomunikují.

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
29. 12. 2011 Výsledek ankety, ve které českokrumlovká TOP 09 zjišťovala priority obyvatel města.

05. 09. 2011 Existenci tohoto podnětu jsem připomenul radnímu T.Zuntovi - v souvislosti s nečinností tajemníka a starosty města Č.Krumlov, kteří se zjevně rozhodli ignorovat některá ustanovení zákona o obcích a o svobodném přístupu k informacím - viz průběh realizace http://podnety.cz/podnet-cislo-20110303172501.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
10. 06. 2011 Jako odborníka na problematiku bývalých českokrumlovských kasáren jsem radnímu T.Zuntovi mailem doporučil pana Františka Ziegelbauera. (Kopie: starosta Mgr. Dalibor Carda)

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
18. 02. 2011 Město poprvé zveřejnilo důvodové zprávy k jednotlivým bodům příštího jednání Zastupitelstva.
Radní se však nehodlají zabývat projektem www.podnety.cz.

04. 02. 2011 Radní Martin Lobík (TOP 09) sděluje veřejnosti.
"My jsme do politiky šli s požadavkem, aby materiály k jednání zastupitelstva, včetně důvodových zpráv, byly co nejdříve po volbách zveřejňovány na městském webu.“ Jsme v tomto ohledu maximálně nespokojeni. Ani za tři měsíce nebyl, na základě našich požadavků, městský úřad schopen tyto věci připravit.“

29. 01. 2011 Město České Budějovice zveřejňuje na svých webových stránkách všechny smlouvy.

Přílohy:
20101010101010-2011-programove-prohlaseni--rmz-c.krumlov.doc 73 kB