Podnět číslo 20100318090000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20100318090000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20100318090000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda České republiky - předseda Jan Fischer (nestraník), ministr školství, ministr vnitra, poslanec, senátor.
posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, posta@msmt.cz, posta@mvcr.cz
6) Co je třeba udělat Zrušit ministerstvo školství a resort převést pod gesci ministerstva vnitra.
- Úkoly školní inspekce svěřit Inspekci ministerstva vnitra,
- učitele odměňovat podle policejních tabulek,
- budoucí pedagogy vzdělávat na policejní akademii, která by je pro výkon povolání připravila lépe, než současné pedagogické fakulty.

Přínosy:
- Učitelé by (konečně) dostali status veřejného činitele,
- sníží se počet úředníků,
- mzda učitelů bude lépe odpovídat významu jejich práce,
- bude méně pokusů o reformy v oblasti školství.
7) Autor podnětu ZDROJ. Upravil Arbed
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20100318090000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 02. 2012 Řada českých ministerstev poskytuje svým zaměstnancům masáže přímo v budově úřadů. Například na resortu školství se za první pololetí r.2011 za maséra utratilo 60 tisíc korun.
PODROBNOSTI