Podnět číslo 20091204163105 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20091204163105

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20091204163105 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšný, řadové garáže podél železnice, koncová garáž 1718 (v pozemku k.č.1532/1) - u dřevěného montážního můstku
4) Místo vady Loc: 48°49'16.415"N, 14°18'48.092"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Policie
posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz, jan.sital@mu.ckrumlov.cz
6) Co je třeba udělat Vyznačit pásmo, do kterého by neměli vstupovat lidé. Základové zdivo je ve stavu, kdy už bezprostředně hrozí sesuv dvou stěn a části střechy garáže.

Viz též:
- 6 roků starý podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20030816180607
- 5 roků starý podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20040902150404
a FOTOGRAFIE
7) Autor podnětu Ing. Arnošt Bednář, sídliště Vyšný 102, Český Krumlov
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20091204163105
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 01. 2014 Garáž je už delší dobu opravena.

31. 03. 2010 26.3.2010 - nový vlastník nemovitosti zahájil přípravy k opravě garáže.(Přivezl písek.)

Ohlásil: Arbed
04. 01. 2010 1.1.2010 - plachtou z PVC někdo zakryl i poškozené zdivo vnější boční stěny garáže.

09. 12. 2009 Na střeše garáže je (modrá) hydroizolační fólie.

Starosta Č. Krumlova zaslal autorovi podnětu informaci o historii dosud neúspěšných pokusů o nápravu stavu ze strany Stavebního úřadu.
- 11/2005 protože vlastník garáže s úřadem nekomunikoval, byl opatřen statický posudek na náklady města.
- 9.11.2009 (z podnětu paní P. vyzval SÚ pana J..M. k jednání o opatření k nápravě stavu.
- 23.11.2009 - při jednání s vlastníkem garáže bylo stanoveno: Uvedeného dne se jmenovaný dostavil, byl pořízen protokol o projednání a stanoveno:- SÚ požaduje, aby byla provedena aktualizace statického posudku s tím, že bude obsahovat: * návrh konkrétního nezbytně nutného zajištění stavby tak, aby nedošlo v bezprostředním okolí garáže k ohrožení životů a zdraví osob a rovněž k poškození majetku jiných osob * návrh konkrétních dalších zabezpečovacích (udržovacích) prací, které budou provedeny v návaznosti na akutní zabezpečení objektu (nikoliv však ihned). Výše uvedené zajistí nový vlastník garáže. Termín splnění uložených povinností byl stanoven do data 15.12.2009.

Ohlásil: Arbed
07. 12. 2009 Text podnětu odeslal jeho autor na adresu podatelny města Č.Krumlov mailem.
Kopie pro: lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz, jan.sital@mu.ckrumlov.cz.
*200912070709 - Mail "PODÁNÍ PODNĚTU" přečetli:
po 7.12.2009 7:09 ludmila.blazkova@mu.ckrumlov.cz
po 7.12.2009 8:49 lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz
po 7.12.2009 9:00 Jan Šítal [jan.sital@mu.ckrumlov.cz]
Starosta odkazuje autora podnětu na vlastníka garáže jehož jméno zjistil.
Velitel policie slíbil, že na stav upozorní majitele garáže a odbor majetku MÚ.

Ohlásil: A.Bednář
04. 12. 2009 Text podnětu odeslal jeho autor na adresu podatelny města Č.Krumlov mailem.
Kopie pro: lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz, jan.sital@mu.ckrumlov.cz.

Ohlásil: A.Bednář