Podnět číslo 20091123095924 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20091123095924

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20091123095924 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace zamítnuto
3) Kde začít s řešením Prostějov - jihozápadní část, ul. Kučerova, Javoříčská, Škracha, Uhra, Kaštylova, V polích atd.
5) Kdo by měl o podnětu vědět Magistrát města Prostějova, odbor rozvoje a investic, primátor Miroslav Pišťák (ČSSD); posta@prostejov.eu, Miroslav.Pistak@prostejov.eu
6) Co je třeba udělat Připojit tyto ulice na kabel (podzemní rozvod elektřiny), tak jako je tomu v ostatních částech Prostějova. Důvod: v této lokalitě dochází k častým výpadkům el. energie v důsledku připojení na venkovní vedení NN.
7) Autor podnětu Věra Říhová vera.rihova@centrum.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20091123095924
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
08. 12. 2009 Podnět byl zamítnut s tímto odůvodněním:
Město Prostějov není vlastníkem, provozovatelem ani správcem distribuční sítě NN. O záměrech společnosti ohledně rozvoje distribuční soustavy v dané lokalitě nemá město Prostějov žádné informace.
Vaši žádost je nutno směřovat na příslušnou společnost, která vlastní či provozuje distribuční síť NN v daných lokalitách.
Pro řešení situace Vám doporučujeme postupovat dle zákona 458/2000 sb. v platném znění - energetický zákon.
Podepsán Ing. Jan Tesař, starosta města

Ohlásil: paveldf@volny.cz
24. 11. 2009 Občan Pavel D. F. Hrubý odeslal úplný text tohoto podnětu (jako podání podle zákona č. 128/2000 Sb) mailem na adresu posta@prostejov.eu.
Město Prostějov vede podání pod těmito identifikačními údaji:
- Identifikátor dokumentu: S00AX00WUSWZ
- Datum zaevidování: 24.11.2009 10:21:16

Ohlásil: paveldf@volny.cz