Podnět číslo 20091019114646 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20091019114646

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20091019114646 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace zamítnuto
3) Kde začít s řešením Prostějov, okolí nemocnice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Jan Tesař (ODS), Odbor dopravy MěÚ Prostějov - vedoucí Ing. Miroslav Nakládal; posta@prostejov.eu, jan.tesar@prostejov.eu, odbor_dopravy@prostejov.eu, miroslav.nakladal@prostejov.eu
6) Co je třeba udělat Navrhované řešení náhradních autobusových zastávek v době výluky zastávky u nemocnice (20.10.2009 - 1.11.2009) mi připadá poměrně nešťastné, jelikož vzdálenost náhradních zastávek od nemocnice je značná. Navrhuji proto umístit náhradní zastávku na ulici Na Vyhlídce, odkud je do nemocničního areálu o dost kratší cesta. Podrobnosti včetně mapy jsou veřejně dostupné ve článku na Projektech pro Prostějov na adrese http://www.proprostejov.eu/stripkycl1.php?cil=cl01063 Podnět byl z důvodu nebezpečí prodlení podán již včera e-mailem k rukám paní tiskové mluvčí MěÚ Mgr. Jany Gáborové.
7) Autor podnětu Pavel D. F. Hrubý - paveldf@volny.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20091019114646
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
21. 10. 2009 19.10.2009 byl podnět podán e-mailem prostřednictvím tiskové mluvčí MěÚ Prostějov. Ta odpověděla těmito slovy: Dobrý den, děkuji za podnět, dle pokynu paní místostarostky Raškové, která má na starosti odbor dopravy, postupuji Váš podnět Ing. Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy. S přáním pěkného dne, Jana Gáborová

Ohlásil: paveldf@volny.cz
21. 10. 2009 21.10.2009: Odpověď odboru dopravy:
Odbor dopravy obdržel Váš podnět týkající se výluky MHD u nemocnice. K uvedenému problému můžeme uvést:
- žádné řešení nemůže být optimální z pohledu všech zúčastněných stran
- schvalování uzavírky a jejích dopadů na dopravu, včetně MHD, řeší na společném jednání zástupci Policie ČR, odboru dopravy MěÚ Prostějov, společnosti provádějící stavby, dopravce zajišťujícího MHD a PHD, zástupce majitele komunikace, které se týká stanovení objížďky, investora stavby atd. Výsledné stanovisko je vždy konsensus, který je závislý na mnoha okolnostech, technických parametrech, znění příslušných předpisů atd. Zástupci odboru dopravy nemohou postupovat proti oprávněným a podloženým požadavkům účastníků jednání. Samozřejmě se pracovníci OD snaží, aby vydaná omezení co nejméně ovlivnila veřejné dění.
- Toto konkrétní opatření bylo rozhodnuto v jisté časové tísni na základě potřeb společnosti provádějící stavbu v souvislosti s technologickým postupem výstavby - v pátek projednání, v pondělí vydání rozhodnutí a v úterý zahájení uzavírky včetně opatření v MHD. Vámi požadovaná změna by nutně vyvolala potřebu dalšího projednání, vydání nového rozhodnutí a nová opatření, což v současné době z časových důvodů již není možné.
- Ulice Kosířská, Na Vyhlídce, Hloučelní a nové komunikace na jižní straně nemocnice nejsou vhodné k použití MHD, protože to neumožňují jejich technické parametry - šířky komunikací, poloměry zatáčení, únosnost, chybějící infrastruktura (výstupní a nástupní hrany, )atd.
- bylo hledáno řešení umožňující odstavení autobusů a jejich nekonfliktní otáčení,
- Ulice Hloučelní a navazující cyklostezka k nemocnici bude využívána jako příjezdová komunikace k areálu nemocnice pro vozidla záchranné služby
Všechny výše uvedené okolnosti vedly k závěru, který je publikován na stránkách města a v rozhodnutí o uzavírce.
S pozdravem
Ing. Nakládal

Z tohoto důvodu lze podnět pokládat za uzavřený, byť ne tak, jak bylo požadováno.

Ohlásil: paveldf@volny.cz