Podnět číslo 20090526091639 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090526091639

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090526091639 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Olomouc, Prostějov, Pozemní komunikace Prostějov (Domamyslice) – Seloutky.
4) Místo vady Loc: 49°27'16.715"N, 17°3'46.706"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Hejtman Olomouckého kraje pan Ing. Martin Tesařík (ČSSD); vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství pan Ing. Zdeněk Kocourek; vedoucí oddělení silničního hospodářství pan Ing. Ladislav Růžička; vedoucí Střediska údržby Jih Správy silnic Olomouckého kraje paní Jarmila Skopalová; vedoucí cestmistrovství Prostějov pan Ladislav Urbanovský.
hejtman@kr-olomoucky.cz; z.kocourek@kr-olomoucky.cz; l.ruzicka@kr-olomoucky.cz; skopalova@su-prostejov.cz; urbanovsky@su-prostejov.cz
6) Co je třeba udělat Provést výsek vysoké trávy a náletových dřevin v nepřehledném úseku komunikace, která je hojně užívána cyklisty a hrozí nebezpečí nehody.

Poznámka:
zatáčka při vyšší rychlosti mírně vynáší, doporučuji zvážit případné omezení rychlosti.
7) Autor podnětu í.
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090526091639
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 05. 2009 Podle hlášení občana - autora podnětu - byla tráva v nepřehledném úseku komunikace dne 26.5.2009 vysečena. Podnět je tak možno považovat za vyřešený.

Ohlásil: paveldf@volny.cz
26. 05. 2009 Na existenci podnětu byli upozorněni kompetentní na adresách: hejtman@kr-olomoucky.cz; z.kocourek@kr-olomoucky.cz; l.ruzicka@kr-olomoucky.cz; skopalova@su-prostejov.cz; urbanovsky@su-prostejov.cz

Ohlásil: paveldf@volny.cz