Podnět číslo 20090526091151 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090526091151

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090526091151 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Olomouc, Pozemní komunikace Prostějov – Určice, křižovatka na Seloutky.
5) Kdo by měl o podnětu vědět Hejtman Olomouckého kraje pan Ing. Martin Tesařík (ČSSD); vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství pan Ing. Zdeněk Kocourek; vedoucí oddělení silničního hospodářství pan Ing. Ladislav Růžička; vedoucí Střediska údržby Jih Správy silnic Olomouckého kraje paní Jarmila Skopalová; vedoucí cestmistrovství Prostějov pan Ladislav Urbanovský;
hejtman@kr-olomoucky.cz; z.kocourek@kr-olomoucky.cz; l.ruzicka@kr-olomoucky.cz; skopalova@su-prostejov.cz; urbanovsky@su-prostejov.cz
6) Co je třeba udělat Provést výsek vysoké trávy a náletových dřevin v okolí pozemní komunikace a křižovatky.
Na tomto místě již došlo vícekrát k dopravní nehodě a k výseku trávy a náletů dochází zásadně až po ní.

Doplňující doporučení:
pokud silničáři nehodlají okolí křižovatky udržovat, je nezbytné osadit výjezd z vedlejší silnice od Seloutek dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě a za křižovatku umístit zrcadlo, aby řidiči automobilů přijíždějících od Určic viděli rychle jedoucí vozy na vedlejší silnici od Seloutek.
Poznámka: vysoká priorita.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090526091151
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 05. 2009 Podle hlášení autora podnětu byla tráva v nepřehledném úseku komunikace dne 26.5.2009 vysečena. Podnět je tak možno považovat za vyřešený.

Ohlásil: paveldf@volny.cz
26. 05. 2009 Na existenci podnětu byli upozorněni kompetentní na adresách: hejtman@kr-olomoucky.cz; z.kocourek@kr-olomoucky.cz; l.ruzicka@kr-olomoucky.cz; skopalova@su-prostejov.cz; urbanovsky@su-prostejov.cz

Ohlásil: paveldf@volny.cz