Podnět číslo 20090501072052 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090501072052

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090501072052 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, radnice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Aktuálně (31.7.2013): starosta Mgr. Dalibor Carda

Starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS),radní a ostatní členové Zastupitelstva města Č.Krumlov (MUDr. Martin Dvořák; Petr Eliáš; MUDr. Pavel Hausdorf; Ing. Josef Hermann; Mgr. Roman Kneifl; Zoja Králová; Mgr. Dana Kuchtová; Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D.;Mgr. Šárka Miková; Jiří Povolný; Antonín Princ; Ing.arch. Robin Schinko; Ing. Štefan Smolen; Petr Šandera; Zbyněk Toman; Jana Tomanová; Stanislav Trnka; Rudolf Vejskrab ; Ing. Jan Vondrouš; Mgr. Jan Vopat; MUDr. Jan Vorel; Ing Jitka Zikmundová)

mdvorak@wo.cz; petr.elias@centrum.cz; phausdorf@gmail.com; josef.hermann@mu.ckrumlov.cz; lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz; roman.kneifl@mu.ckrumlov.cz; dana.kuchtova@email.cz; mace@zf.jcu.cz; sarka.mikova@centrum.cz; povolny@mymail.cz; antonin.princ@mu.ckrumlov.cz; robin@schinko.eu; stefansmolen@seznam.cz; SanderaP@lira.cz; zbynek.toman@mu.ckrumlov.cz; tomanova.janicka@seznam.cz; ramvejbus@seznam.cz; jan.vondrous@mu.ckrumlov.cz; vopat@zsnadrazi.cz; jan-vorel@seznam.cz; jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz;

6) Co je třeba udělat Reagovat na diskusi, která probíhá na serveru www.demokracie.krumlov.cz.
Autor podnětu se domnívá, že její kvalita je přímo úměrná počtu těchto reakcí.
Doposud se zde angažuje pouze radní a bývalý starosta Antonín Princ, což diskutující oceňují.
Protože většina zastupitelů (včetně starosty a místostarostky) diskusi ignoruje, mnoho občanů "s mozkem" ji opustilo. Č.Krumlov tak přichází o názory (návrhy), které by mohly zvýšit efektivitu správy města a zkvalitnit mezilidské vztahy.
÷÷÷÷
7) Autor podnětu A.Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ ; ZPRAVODAJ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090501072052
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
31. 07. 2013 Pokusil jsem se vložit odkaz na tento podnět do systému pro hlášení závad na území města Č.Krumlov.

Ohlásil: Arbed
23. 03. 2012 16.3.2012 jsem všechny zastupitele upozornil na podněty č. 20120101010101 a č. 20120222140000. Reagoval (velmi nevstřícně) pouze Jan Vaněček (ČSSD) a (příkladně) Jan Vozábal (ODS), s kterým jsem (na jeho žádost) o problematice NEkomunikace představitelů města s občany, o kauze "kasárna", o potřebě vyšší efektivity MÚ a občanské angažovanosti pedagogů hovořil dne 23.3.2012.

Ohlásil: Arnošt Bednář, podnety@podnety.cz
21. 04. 2011 Na výzvu občana, který chce zůstat v anonymitě byl podnět (mailem) podán městu Č.Krumlov.
Kopie: právník + zastupitelé (zvolení v r. 2010)- krom Jana Vaněčka (ČSSD), který informace tohoto druhu odmítá.

Zastupitel Petr Šandera (KSČM) mailem sděluje, že pro dosažení věcné a využitelé diskuse je třeba odstranit anonymitu diskutujících.
Autor podnětu reaguje slovy: "Anonymita diskusních příspěvků či podnětů (podle mne) začne postupně mizet poté, co pan starosta prvnímu z anonymních pisatelů veřejně poděkuje." (Kopii dialogu má starosta města)

Ohlásil: Arbed
18. 02. 2010 Do diskuse o problematice Zimního stadionu s zapojil radní Zbyněk Toman (ODS)

Ohlásil: Arbed
04. 05. 2009 Na podnět pozitivně a obsáhle reagoval občan "Veit".
K problematice se vyjádřila paní "Ája"

Ohlásil: Arbed
01. 05. 2009 A.Bednář doporučil čtenářům www.demokracie.krumlov.cz, aby na adresy zastupitelů odesílali výzvu k realizaci tohoto podnětu.

Ohlásil: Arbed