Podnět číslo 20090427132058 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090427132058

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090427132058 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko, Praha
5) Kdo by měl o podnětu vědět Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ; ředitel České televize Jiří Janeček; Rada české televize (předseda Jiří Horálek - tajemnice Jana Kmicová ); Poslanecká sněmovna - Stálá komise pro sdělovací prostředky ( předseda ing. J. Talíř ); poslanec; senátor.
info@rrtv.cz; jiri.janecek@ceskatelevize.cz; jana.kamicova@ceskatelevize.cz; talir@psp.cz; posta@psp.cz; info@senat.cz
6) Co je třeba udělat Umožnit, aby i neparlamentní politické strany a hnutí mohly prezentovat své názory v televizních diskusích typu"Otázky Václava Moravce".
Veřejnoprávní Česká televize byla ustavena proto, aby garantovala pluralitu názorů na tv obrazovkách. Z toho důvodu je také placena z koncesionářských poplatků nezávislých od sledovanosti.
Protože všechny řádně registrované politické strany a hnutí mají ze zákona stejná práva, musí jim také státem ustavená ČT umožnit stejný prostor pro prezentaci jejich názorů a postojů k současné politické situaci. Odmítnout může ČT jen tehdy, pokud by šlo například o šíření informací s rasistickým kontextem.
Současná situace je však taková, že ve výše zmiňovaném pořadu OVM vystupují prakticky jen zástupci parlamentních stran. Tento stav není slučitelný s demokracií a připomíná prostředí normalizace po roce 1968.
7) Autor podnětu tomas.f@volny.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090427132058
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
02. 06. 2009 2.6.2009 15:44 - Doc. JUDr. Alena Macková, PhD., místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání píše:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) projednala na svém 9. zasedání ve dnech 12.–14. května 2009 Váš dopis, upozorňující na existenci podnětu na adrese podnety.cz (http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20090427132058) a žádající o jeho vyřízení. Obsah inkriminovaného podnětu byl tento: „Umožnit, aby i neparlamentní politické strany a hnutí mohly prezentovat své názory v televizních diskusích typu"Otázky Václava Moravce".
Domníváte se, že všechny řádně registrované politické strany a hnutí mají ze zákona stejná práva, a tudíž jim musí jim státem ustavená ČT umožnit stejný prostor pro prezentaci jejich názorů a postojů k současné politické situaci. Skutečnost je taková, že provozovatel vysílání je dle zákona povinen zajistit prezentaci názorů politických stran s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Není prokazatelný důvod domnívat se, že by ČT v současné době postupovala v rozporu s tímto ustanovením. V předvolebním období bude televize veřejné služby poskytovat prostor všem kandidujícím politickým uskupením, tak jak je pravidlem. Nelze reálně nárokovat souměrnou účast v televizních diskuzích zástupců parlamentních stran a zástupců malých uskupení, neboť by tím došlo k mediálnímu zrovnoprávnění menšinových politických proudů, včetně radikálních, které ve skutečnosti mají v reálném společenském životě okrajový význam. Děkuji Vám za Váš podnět. Mohu Vás ujistit, že Rada průběžně monitoruje vysílání všech provozovatelů a vyhodnocuje, zda jsou v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, uplatní vůči provozovateli příslušné postupy v souladu se svými pravomocemi.

Ohlásil: Text mailu na web vložil Arbed
19. 05. 2009 Hnutí Demokracie dnes odeslalo Radě ČT stížnost

Ohlásil: Text mailu od hnutí Demokracie vložil Arbed
16. 05. 2009 15.5.2009 - na žádost o návod pro hledání odpovědi na konkrétní podnět (v obsáhlých textech usneseních RRTV) reagoval její předseda Ing.Václav Žák

Ohlásil: Arbed
12. 05. 2009 11.5.2009 7:48 - Jan Jakob [jakobj@senat.cz], tajemník Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky upozorňuje na nefunkčnost databáze. Předseda o.s.PODNĚTY.CZ mu zaslal úplný text podnětu mailem.

Ohlásil: Obsah mailu zveřejnil Arbed
08. 05. 2009 [husakovav@senat.cz] oznamuje, že upozornění tento podnět vede Senát Parlamentu ČR pod č.j.5169/2009

Ohlásil: Dle mailu vložil Arbed
28. 04. 2009 Zpráva "Upozornění na podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20090427132058" byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR pod číslem jednacím: 2009/04421

Ohlásil: posta@psp.cz
28. 04. 2009 Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byl doručen Váš e-mail, který bude předložen Radě na nejbližším možném zasedání, kde Rada rozhodne o dalším postupu. Pokud Rada rozhodne o zpracování analýzy pořadu, proti kterému směřují Vaše výtky, najdete o tom informaci v rámci tiskové zprávy ze zasedání Rady. Tiskové zprávy z jednotlivých zasedání Rady jsou zveřejňovány s minimálním odstupem po skončení zasedání na internetové stránce Rady na adrese http://www.rrtv.cz/.

Ohlásil: Text mailu od info@rrtv ( Do formuláře vložil Arbed)
28. 04. 2009 Potvrzení o NEpřečtní upozornění na podnět přišlo z adres: spisovna [spisovna@rrtv.cz]; Melounová Zuzana [melounova.z@rrtv.cz]; Chaberova Lenka [chaberova.l@rrtv.cz]; Janeček Jiří [Jiri.Janecek@ceskatelevize.cz];

Ohlásil: Dle mailů od RRTV vložil Arbed
28. 04. 2009 Epodatelna@senat oznamuje: Vase podani 1367 bylo prijato dne 2009-04-28 14:40:00 k dalsimu zpracovani.

Ohlásil: Text mailu do formuláře hlášení přepsal Arbed
27. 04. 2009 Na existenci podnětu upozornila správa NDOP kompetentní osoby na adresách: info@rrtv.cz; jiri.janecek@ceskatelevize.cz; jana.kamicova@ceskatelevize.cz; talir@psp.cz; posta@psp.cz; info@senat.cz.
Dle doporučení z info@senat.cz byl mail dne 28.4.2008 přeposlán na epodatelna@senat.cz

Ohlásil: Arbed
27. 04. 2009 Politické hnutí Demokracie (DK) se hodlá zabývat problémem názorové plurality v diskusních pořadech ČT. Předpokládaný časový harmonogram: květen-červen 09. Zdroj: zápis z Valné hromady DK ze dne 7.3.09

Ohlásil: tomas.f@volny.cz