Podnět číslo 20090312215601 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090312215601

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090312215601 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace jiná
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Občané, zejména obyvatelé m.č. Domoradice
6) Co je třeba udělat Vyjádřit se k záměru firmy JTH Group, a.s. Teplice, která hodlá na nezastavěném pozemku mezi prodejnou Lidl a sídlištěm Mír vybudovat některou z níže uvedených staveb:
1) polyfunkční dům se službami a obchodem (v přízemí plochy obchodu a služeb, ve vyšších podlažích byty)
2) retail park (samostatné obchodní plochy - vchody z parkoviště)
3) širokosortimentální obchodní zařízení s dostatkem parkovacích ploch
4) jiné (uveďte, prosím, svůj návrh): . . . .

Termín: 27.3.2009
Varianta: vyplnit a odeslat anketní lístek, který firma dne 12.3.2009 vkládala do bytových poštovních schránek občanů Č.Krumlova
Klíč. slova: Kaufland, Jedlička, Zikmundová.
7) Autor podnětu Údaje z anketního lístku upravil Arbed podnety(z)podnety.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090312215601
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
24. 03. 2017 Městský architekt Ing arch. Ondřej Busta z Prahy přesvědčil českokrumlovké radní celkovou vizí, velkou rozvážností a filozofickým pohledem na Krumlov a v budoucnu prý může zabránit realizaci "zmetků", kterým je např. poutač supermarketu Kaufland, jehož výstavbě (na orné půdě) nezabránili ani desítky místních zkušených "architektů"?
PODROBNOSTI.

04. 11. 2011 Viz též podnět z r. 2006 http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20061229114457

09. 10. 2011 Anonymní občan upozorňuje na fakt, že současná podoba Kauflandu se výrazně liší od schváleného záměru. Vizualizace je ZDE.

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
14. 07. 2011 Informace o změnách užívání komunikace od sídliště Mír k Ternu a Lidlu je ZDE.

11. 06. 2011 Těžká nákladní vozidla Mercedes, v několikaminutových intervalech, převáží ornici z pozemku mezi sídlištěm Mír a supermarketem Lidl do osady Vyšný. Viz též podnět http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20110523105428

31. 05. 2011 Anonymní občan upozorňuje na náklady, které v souvislosti se stavbou nadbytečného obchodního centra městu vzniknou. (Odvod dešťové vody, nezaměstnanost + úbytek daní z příjmů, další komunální odpad.)
PODROBNOSTI

23. 05. 2011 Pozemek je oplocen, má prý se na něm stavět supermarket Kaufland. Asi tisíc nákladních aut zeminy se má odvážet do prostoru Vrábče(?)

Ohlásil: Arbed
16. 12. 2010 Reakce jednoho z odpůrců projektu.

04. 03. 2010 Dle radního A.Prince kupující zaplatil sjednanou cenu již v r. 2009.

Ohlásil: demokracie.krumlov.cz
18. 09. 2009 Kupující sjednanou cenu v dohodnutém termínu nezplatil.

Ohlásil: Arbed
01. 06. 2009 Dne 21.5.2009 prodali zastupitelé Č.K. pozemky Chomutovské společnosti Group s.r.o. za 44 mil. Kč. Ta zde (do listopadu 20012) vybuduje další obchodní centrum. Společnost koupila i 3 přilehlé pozemky od soukromníků. Pod asfaltem a pod stavbami zmizí cca 3 hektary úrodné půdy.
PODROBNOSTI

Ohlásil: Obsah mailu zveřejnil Arbed
29. 03. 2009 Poznámka A4+2: souhlasíme s názorem vloženým dne 2009-03-14 08:38:39. Prodejních ploch je v Domoradicích dostatek. Chybí např. u sídliště Plešivec.

29. 03. 2009 Poznámka správy NDOP - viz podnět č.j.2009 03 29 19 21 10

29. 03. 2009 Na výsledky shora uvedného průzkumu byli upozorněni: město Č.Krumlov, ředitel firmy JTH Group, a.s. Teplice, českokrumlovští zastupitelé a diskutující ze serveru demokracie.krumlov.cz .

27. 03. 2009 Připomínka/dotaz K.B.: jaká plocha a kde bude vyhrazena provozovatelům cirkusů a lunaparků?

23. 03. 2009 Názor p.brech(n)atlas.cz: Jsem zásadně proti jakékoliv výstavbě v tomto prostoru, dle mého názoru nejlepší řešení pro občany by byla věřejná zeleň - lesopark apod., bohužel to však není o přijmu do pokladny ale naopak, pokud vím občanská veřejnost je však k tomuto laxní a je jí to jedno proto to prošlo, ostatně bylo více podobných věcí, kde se věřejnost postavila, "vyhnilo to", např. autobusová zastávka Plevno atd. Snad to investor vzhledem k současné ekonomické situaci sám vzdá :-)

23. 03. 2009 Názor M.B.+3 : "Já bych byla provybudování klidové zóny, park, lavičky, stromy a keře nejen pro ptáčky a pejsky :-) ."

23. 03. 2009 Názor A.J.: "Vybudovat rekreační lesopark s prvky kondičních úprav pro děti a dospělé. Takové plochy v našem městě mizí - příklad : výstavba moderní bytovek na Vyšehradě na ploše s dětským hřištěm. Prodejních a skladových prostor má naše malé město dostatek .

23. 03. 2009 Názor P.L.
- v lokalitě Mír - Domoradice je již dostatek obchodů i dostatek parkovacích míst před nimi.Vybudování dalšího polyfunkčního domu,retail parku nebo širokosortimentního obchodního zařízení v této lokalitě není nutné a pouze by "přililo do ohně" nespokojených občanů Plešivce, který je téměř na druhém konci Krumlova a kde je to s obchody mizerie o službách nemluvě.
- bytový dům by se jevil jako dobré řešení, neboť bytů je a i nadále bude stále nedostatek, ovšem soustředění bydlení do jedné lokality není příliš vhodným řešením, jak je patrné z již postaveného sídliště Mír nedaleko, kde se začínají projevovat problémy soužití.
- jiné řešení - jako ideální i potřebné bych viděl nějaký dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory, domov důchodců a pod.Těch je rovněž nedostatek - respektive míst v nich, bude jich potřeba čím dál víc, většinou v nich nebydlí problémoví občané, obchody a služby by měli blízko, rovněž do přírody - CHKO Blanský les není daleko,...
Dalo by se asi uvažovat i o menších bytových domech, ale s ponecháním dostatku volného místa a zeleně, parkovacích ploch,..

14. 03. 2009 Anonym píše: domnívám se, že ploch, na kterých se skladuje a prodává zboží je v Domoradicích přebytek. Pokud už někdo získá od města právo pokrýt asfaltem a betonem louku ( budoucí lesopark? ), měl by dát přednost výstavbě objektů, ve kterých se bude vyrábět něco užitečného.

13. 03. 2009 Existenci podnětu zaregistrovali pracovnící JTH Group: Antálková Helena; Junas Marketa; Patzeltová Zdeňka a město Č.Krumlov (Pavel Bohdal).

13. 03. 2009 O.s.PODNĚTY.CZ doporučilo moderátorovi mailforum@ckrumlov.cz, aby na podnět upozornil všechny účastníky této "konference". Moderátor doporučení ignoroval.(Dodatečně zjištěno, že Bc.J.A. zveřejnění výzvy zakázala.)

12. 03. 2009 Na podnět byli upozorněni diskutující ze serveru demokracie.podnety.cz.

20. 11. 2008 Českokrumlovští zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků v Domoradicích.

Přílohy:

Výstavba 4. českokrumlovského supermarketu na orné půdě byla zahájena


Družicový snímek pole před zahájením stavby pátého českokrumlovského supermarketu