Podnět číslo 20090307190337 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090307190337

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090307190337 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Prostějov, Studentská ulice
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Jan Tesař (ODS), Odbor dopravy MěÚ Prostějov, Barvová Zdeňka - vedoucí oddělení dopravy a komunikací;
posta@prostejov.eu; jan.tesar@mestopv.cz; odbor_dopravy@mestopv.cz; zdenka.barvova@mestopv.cz;
6) Co je třeba udělat Doplnit dopravní značení (značka zákaz stání s dodatkovou tabulkou pokračování) v obou směrech za křižovatku u nových městských domů na Studentské ulici v úseku mezi ulicemi Jezdecká - Lidická.
Důvod:
parkující vozidla komplikují provoz autobusů veřejné hromadné dopravy.
FOTOGRAFIE
7) Autor podnětu Pavel D. F. Hrubý; paveldf@volny.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090307190337
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 07. 2009 Dne 26.6.2009 pan Nakládal z odboru dopravy MěÚ Prostějov odpověděl:
Děkuji za upřesnění Vašeho podnětu, týkajícího se ulice Studentské. Je pravdou, že výjezdy z parkovišť mohou být chápány jako křižovatka, která ruší platnost DZ Zákaz stání.
Záležitost jsme povinni projednat s DI - Policie ČR a v případě souhlasu necháme značky doplnit.

Ohlásil: paveldf@volny.cz
20. 06. 2009 Na adresu vedoucího odboru dopravy pana Nakládala miroslav.nakladal@prostejov.eu odeslal autor podnětu mail:
"Obávám se, že došlo k nepochopení situace. Zákaz stání je opravdu v obou směrech vyznačen, ale pouze na začátcích uvedeného úseku, nikoliv za nově vzniklou křižovatkou před novými městskými bytovkami v prostoru bývalého dvora kasáren. Abych záležitost upřesnil, dovolil jsem si načrtnout ji do plánku, který přikládám.
Děkuji za pochopení a vstřícnost v řešení tohoto problému. Nedostatku dopravního značení v této ulici řidiči opravdu zneužívají, často zde parkují i nákladní automobily, mezi nimiž autobusy jen těžko kličkují. Už tak je problematické, když trasa poloviny autobusových linek do jižní části okresu vede takovými úzkými uličkami se spoustou zatáček. Zvyšovat diskomfort řidičů a cestujících VHD je podle mého názoru zbytečné.
Zmíněný plánek je k nahlédnutí ZDE."

Ohlásil: paveldf@volny.cz
16. 06. 2009 Dne 11.6.2009 zprostředkovala tisková mluvčí MěÚ Prostějov Mgr. Gáborová stanovisko odboru dopravy k tomuto podnětu tohoto znění: "Kontrolou na místě samém bylo zjištěno, že zákaz stání je po obou stranách ul. Studentská osazen. Požadavek asi vznikl z důvodu nedodržování stanovení úpravy, proto jsme záležitost projednali s ředitelem Městské policie Prostějov." Tato odpověď autora podnětu neuspokojuje, jelikož došlo k nepochopení situace (absence dopravního značení za nově vzniklou křižovatkou). Autor podnětu připravuje rozšíření podnětu o grafické znázornění situace.

Ohlásil: paveldf@volny.cz
28. 05. 2009 posta@prostejov.eu oznamuje: podání ze dne: 26.5.2009 19:27:00 v obsahu zprávy: Upozornění na existenci podnětu 2009 03 07 19 03 37 bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: S00AX00SWPU0
Datum zaevidování: 27.5.2009 14:15:27

Ohlásil: paveldf@volny.cz
26. 05. 2009 Na existenci podnětu byli upozorněni kompetentní na adresách: posta@prostejov.eu; jan.tesar@mestopv.cz; odbor_dopravy@mestopv.cz; zdenka.barvova@mestopv.cz

Ohlásil: paveldf@volny.cz