Podnět číslo 20090108214010 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090108214010

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090108214010 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov,kolonka Za Cukrovarem, pozemek parc.č.673/1 dle KN (k.ú. Všetuly),
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Dr.Zdeněk Janalík (zdenek.janalik@holesov.cz)prostřednictvím asistentky pí Heleny Jelínkové (helena.jelinkova@holesov.cz)
6) Co je třeba udělat Vyřešit případ zcizení majetku (kanalizačního potrubí)Ing.Štefana Haviara. Pozemek, na kterém je kanalizační potrubí uloženo, tj.parcela č. 673/1, byl prodán soukromým osobám i s kanalizací, bez souhlasu a vědomí jejího majitele. Tím byl porušen zákon č.274/2001 Sb. Dále byl porušen ústavní zákon "Listina lidských práv".
Za porušení zákona odpovídá MÚ Holešov Odbor správy majetku. MÚ nezabezpečil, aby bylo podél kanalizace zachováno ochranné pásmo, jak stanoví zák.č.274/2001 Sb.
7) Autor podnětu Slovak50@email.cz,
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090108214010
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
25. 02. 2009 na existenci podnětu byl jejich autorem upozorněn starosta Holešova a senátor PČR PaedDr.Zdeněk Janalik (ODS).