Podnět číslo 20090101212036 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20090101212036

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20090101212036 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Holešov, MÚ
5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta PaedDr.Zdeněk Janalík (zdenek.janalik@holesov.cz) prostřednictvím asistentky pí.Heleny Jelínkové (helena.jelinkova@holesov.cz)
6) Co je třeba udělat Oznámení přestupku:
Byl porušen zákon č.274/2001 Sb.,§ 23, odst.5.
Porušení tohoto ustanovení je dle § 32,odst. 6a přestupkem se sankcí až 50tis. Kč.
Majitel pozemku na parc.673/1 v k.ú. Všetuly vybudoval přes ochranné pásmo kanalizační přípojky k RD Za Cukrovarem 66, která je majetkem p. Haviara, plot s betonovými základy, ačkoliv výše uvedený zákon takové zásahy dovoluje pouze s písemným souhlasem majitele kanalizace. Majitel kanalizace písemný souhlas majiteli pozemku neposkytl.
7) Autor podnětu tepanh@gmail.com,
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090101212036
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.