Podnět číslo 20081215110629 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20081215110629

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20081215110629 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace zamítnuto
3) Kde začít s řešením Rakovník, železniční přejezd, směr Lubná.
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Zdeněk Nejdl (ODS), SŽDC . znejdl@murako.cz; posta@murako.cz
6) Co je třeba udělat Přimět SŽDC k tomu, aby ke shora uvedenému železničního přejezdu instalovala závory, protože zde dochází k mnoha haváriím.
Viz moje stránky, zabývající se tématikou drah.
7) Autor podnětu Milan Šlahounek, slahounek@centrum.cz (Text podnětu upravil: podnetyzavináčpodnety.cz)
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20081215110629
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
10. 01. 2012 Dobrý den, k jednání došlo již 12. 3. 2009, kde bylo řečeno zástupci SŽDC, že z jejich pohledu je přejezd momentálně ve vyhovujícím stavu, zabezpečen zařízením PZS 3SBI, což jsou blikače bez závorových břeven.
Pokud by mělo dojít k osazení závorových břeven, jednalo by se o investici, která je v cenách roku 2009 odhadnutá na 3,5 mil. Kč. SŽDC po dohodě se zástupci města zařadí uvedenou investici do svých dlouhodobých plánů a bude následně jednat s městem Rakovník o možnosti finanční spoluúčasti na této investici.
Technický návrh pana Šlahounka byl na jednání projednán, avšak je ze strany SŽDC neakceptovatelný, neboť se jedná o nestandardní a neschválené zařízení, nevyhovující ČSN ani evropským normám.
K celé věci přijala RM Rakovníka usnesení č.219/09, v němž rozhodla o nespolufinancování akce a pověřila jednat s Krajským úřadem Středočeského kraje, protože se jedná o komunikaci III. třídy. Toto jednání, dle mých informací, skončilo podobným postojem jako bylo přijato v RM Rakovník.

Ohlásil: jpolak@murako.cz
10. 12. 2011 Na adresu elektronické pošty MÚ Rakovník a prostřednictvím webové aplikace SŽDC byl zaslán dotaz, zda se uskutečnilo jednání k němuž byla SŽDC vyzvána a s jakým výsledkem.

Ohlásil: JK, jindrich.karel@email.cz
28. 01. 2009 Radní města Rakovník vyzvali SŽDC k jednání o bezpečnosti železničního přejezdu.

17. 12. 2008 Bc. Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník (Linka: 173,Telefon: +420 602 659 145) správci NDOP napsal: "Dobrý den, v první řadě Vám děkujeme za zaslání podnětu týkající se železničního přejezdu v Rakovníku. Tento Váš podnět registrujeme a budeme se s ním zabývat, jen bychom potřebovali doplnit údaje k autorovi podnětu, zda se jedná dle zákona č. 128/2000 Sb. o občana města. Z předloženého podnětu to nelze odvodit. Po doplnění informací bude podnět postoupen dle Vámi zmiňovaného *ustanovení § 16, odst.2g zákona o obcích č.128/2000 Sb. k projednání orgánům obce (města).

POZNÁMKA
Autor podnětu obdržel kopii požadavku MÚ a je na něm jak zareaguje. Identifikaci jeho místa bydliště usnadní např. videoreportáž na str. http://www.slahovystranky.wz.cz/ .

15. 12. 2008 na podnět byli správou NDOP upozorněni: znejdl@murako.cz; posta@murako.cz


15. 12. 2008 mail přečetli: epodatelna@murako.cz; znejdl@murako.cz