Podnět číslo 20080812222231 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080812222231

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080812222231 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, strom u výjezdu z křižovatky od Skleníku doleva.
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing.Jedlička - ODS, Odbor dopravy, Služby města, Povodí Vltavy (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat Prořezat strom (vrbu?) tak, aby bylo vidět na most, zda se neblíží nějaké vozidlo.
7) Autor podnětu SANDERO@SEZNAM.CZ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080812222231
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.