Podnět číslo 20080707133551 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080707133551

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080707133551 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), radní, zastupitel
6) Co je třeba udělat Na internetu zveřejnit důvody (ekonomické propočty), které vedly ke stavu, kdy v Českém Krumlově seká trávu jakási firma z Chebu.
Vyvrátit tím názory, podle kterých je zmenšování počtu zakázek podniku Služby města pouze rafinovanou cestou k jeho privatizaci.
Viz podněty č.j.:
-20080528122034
-20060508163012
7) Autor podnětu Podnět pana S.P. upravil arbedzavináčwo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080707133551
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.