Podnět číslo 20080701000000 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080701000000

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080701000000 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Vltava, úsek od Myší díry po její soutok s Polečnicí.
5) Kdo by měl o podnětu vědět občané
6) Co je třeba udělat Navrhnout (doplnit, oponovat) opatření ke zvýšení průtočné kapacity Vltavy v Č.Krumlově - km 281,5 - 282,8. Kritickým místem je p.p. úzký profil koryta řeky mezi domy u Lazebnického mostu.
Povodí Vltavy plánuje: rozšíření a prohlobení koryta, odstranění násypů u břehů a nánosů ostrova. Pevný jez by měl být přestavěn na pohyblivý (jelení lávka). Místně budou zřízeny mobilní hráze/stěny.
Termín: 31.12.2008

Poznámka:
Podle návrhu "komunikační strategie", kterou doporučuje o.s.PODNĚTY.CZ, měla shora uvedený text v NDOP zveřejnit (p.p) vedoucí odboru životního prostředí MÚ Č.Krumlov Ing. Horáková, protože město se asi k záměru vyjadřovalo.
Ve skutečnosti text formuloval arbed(z)wo.cz až 12.3.2009, jako reakci na diskusi o zbytečnosti kácení stromů Na Ostrově a stížnost na obtížnou dosažitelnost informací.
Tento podnět úředníka občanovi je třeba považovat za "vzorový".

Klíč.sl.: grunt, povodeň, potopa, záplava
7) Autor podnětu Viz poznámka v textu podnětu.
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080701000000
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
30. 01. 2017 Za vypracování Strategického plánu a návrhu koncepce dopravy města Č. Krumlov zaplatili daňoví poplatníci (r. 2016 až 2017) více než 3 mil. Kč. Za "Cyklogenerel" dalších 650 tis. Kč. Do 30.7.2017 bud zpracován Akční plán. Výsledky budou zaneseny do nového Územního plánu.

09. 06. 2013 Prohrábka koryta Vltavy pod českokrumlovským Lazebnický mostem splnila očekávání. Majitel jedné z kaváren na nábřeží tvrdí, že při průtoku tři sta kubíků by dříve měli vodu nejméně do půli až tři čtvrtě výšky oken a nyní jsou v suchu.
PODROBNOSTI.

Ohlásil: Arbed
02. 06. 2013 Dnes protékalo Vltavou 300m3 vody za vteřinu. Extrémní průtok je však především na potoku Polečnice. Přikládám fotografii stavu v místě kde se vlévá do Vltavy.

Ohlásil: Arbed
24. 04. 2013 Diskuse o účelnosti protipovodňových opatření v Č.Krumlově pokračuje, prý přebíráním zkušeností z Bavorska. Ale tím asi měl pan projektant začít :-)
Autor tohto hlášení opakovaně českokrumlovského starostu i ředitele Povodí Vltavy upozornil na fakt, že pokud nebude zvýšena průtočná kapacita koryta Vltavy pod Lazebnickým mostem, pak téměř všechny úpravy nad ním (proti proudu) jsou zbytečné.
PODROBNOSTI.

10. 03. 2013 Na (většinou občanů odmítané) protipovodňové stěny zřejmě nebudou finance.
PODROBNOSTI.

14. 05. 2012 Po vybagrování koryta Vltavy se objevují praskliny ve zdivu šestnácti historických cenných budov. PODROBNOSTI.

22. 12. 2011 Videozáznam likvidace původního ostrůvku u Lazebníckého mostu je
ZDE
Fotografie porovnávající původní a současný stav jsou ZDE.

13. 05. 2009 Průběžně aktualizované informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava. Projekt nového ostrova představil státní podnik Povodí Vltavy na dubnovém jednání Rady města Český Krumlov jako kvalifikovanou reakci na žádosti občanů Českého Krumlova, kteří požadovali zachování ostrova pod Lazebnickým mostem. Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a zpevnění svahů) byla zahájena 4. května 2009, příprava stavby začala o dva týdny dříve. Investice těchto dvou etap si vyžádají 86 milionů Kč. Investorem je státní podnik Povodí Vltavy. Realizátorem stavebních prací je společnost Zvánovec, a.s.

Zajímavé fotografie a fotomontáže: http://www.havlikjiri.cz/VIZECK/aktualne/fotomontaze.html

Ohlásil: Dle informace místostarostky Zikmundové (mailfórum) vlžil Arbed
28. 04. 2009 Průběžné informace jsou na str.: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20090406085323_Vltava_protipovodnova_opatreni.xml

Ohlásil: Arbed
17. 04. 2009 Fotografie stavu ostrova před a po úpravách.

Ohlásil: Arbed
09. 04. 2009 8.4.2009 jednala o zachování ostrova u Lazebnického mostu rada města. Jde o jeho úpravu do tvaru, který by nebrzdil průchod vody při povodních.

Ohlásil: A. Bednář
17. 03. 2009 radní Antonín Princ sděluje diskutujícím na serveru demokracie.krumlov.cz, že představitelé města v r. 2007 úpravy koryta Vltavy schvalovali, ale přehlédli, že zahrnují i vykácení stromů.

11. 03. 2009 Bc. Jitka Augustinová (MÚ Č.Krumlov) zveřejnila informaci o důvodech a rozsahu úprav koryta Vltavy.

03. 03. 2009 záměr povodí Vltavy byl realizován

02. 01. 2009 žádný z občanů ČR nic moudřejšího nedoporučil. Nikdo neprotestoval.

Přílohy:

Podnět číslo 20080701000000 - Navrhnout (doplnit, oponovat) opatření ke zvýšení průtočné kapacity Vltavy v Č.Krumlově - 
km 281,5 - 282,8. 
Povodí ... - Podněty.cz