Podnět číslo 20080526141521 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080526141521

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080526141521 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšehrad
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat Na stanoviště vedle objektu firmy E.ON přidat kontejner na netříděný domovní odpad.
FOTOGRAFIE
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080526141521
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.