Podnět číslo 20080520130008 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080520130008

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080520130008 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšný, objekty v bývalých kasárnách
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), odbor majetku.
6) Co je třeba udělat Pořídit podrobnou fotodokumentaci současného stavu objektů, jejich vnitřního vybavení, stavu cest, ploch, vnitřního i vnějšího oplocení a vzrostlých stromů. I některé starší předměty mají značnou finanční hodnotu a mohou být nebo byly odcizeny. Existuje řada pamětníků/svědků stavu kasáren těsně před jejich "zakonzervováním". Ukazuje se, že i v rezortu obrany působí zločinecké klany a lze proto předpokládat, že fotodokumentace usnadní vyšetřování nezákonných manipulací s majetkem v minulosti.
Viz též podnět č.j. 2008 10 24 13 27 31
7) Autor podnětu Bývalí příslušníci pluku MJH.
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080520130008
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 05. 2008 existence podnětu byla správou NDOP připomenuta adresátům: podatelna@mu.ckrumlov.cz; lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz
Doručení mailu potvrdili: 26.5.2008 7:54 - Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz]
26.5.2008 8:17 - lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz