Podnět číslo 20080512085207 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080512085207

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080512085207 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, parkoviště na nábřeží Vltavy v dolní části ulice Plešivecká.
4) Místo vady Loc: 48°48'21.676"N, 14°18'44.084"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
6) Co je třeba udělat Přemístit kontejnery na domovní odpad asi 10m severním směrem - nad čtvercové víko kanalizační šachty s česly. Zajistit, aby je pracovníci Služeb města neumisťovali a vandalové nemohli přemístit jinam.
Bezohlední obyvatelé Plešivce do kanalizace splachují i textil, který česla pravidelně ucpává. Splašky pak vytékají do Vltavy.
Česla je prý třeba čistit v průměru jedenkrát za 14 dnů a téměř vždy nad víkem parkuje automobil. Pokud bude místo vyhrazeno pro kontejnery, zaměstnanci JIVAKu je na nezbytnou dobu snadno odtlačí jinam.
Čekáním na uvolnění přístupu k šachtě (na odjezd červeného auta- viz FOTO) došlo dne 12.5.2008 ke ztrátě nejméně šesti normohodin na straně zaměstnanců JIVAK, ke zbytečným prostojům 2 obslužných cisteren a vozidel vedoucích pracovníků i vozidla městské policie.
FOTOGRAFIE
7) Autor podnětu arbedzavináčwo.cz
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080512085207
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
20. 05. 2008 podnět je realizován.

12. 05. 2008 autor podnětu navrhl popsaný způsob řešení místostarostce Ing. Jitce Zikmundové.