Podnět číslo 20080411105722 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080411105722

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080411105722 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Město Č.Krumlov, starosta, radní, zastupitel
6) Co je třeba udělat Udělit výroční CENU MĚSTA Č.KRUMLOV občanskému sdružení PODNĚTY.CZ.
Adresa: PODNĚTY.CZ,o.s., Nádražní předměstí, Sídliště Vyšný 102/5, 38102 Český Krumlov.

Zdůvodnění:
Sdružení několik roků systematicky usiluje o vyšší podíl občanů na efektivní správě města. Od obyvatel a hostů města shromáždilo a do internetové databáze www.ck.podnety.cz zatřídilo již více než 750 podnětů k nápravě nebo pro ocenění stavu, za který odpovídají představitelé Č.Krumlova.
Autory nové komunikační technologie jsou českokrumlovští občané a původ jejího vzniku bude trvale dotvářet pozitivní obraz města v regionech, do kterých se postupně rozšiřuje.

Navrhovatel:
Michal Hána, Pivovarská 10, České Budějovice
7) Autor podnětu Michal Hána, Pivovarská 10, České Budějovice
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080411105722
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 06. 2008 Představitelé města Č.Krumlov poděkovali o.s.PODNĚTY.CZ za dosavadní práci.

29. 05. 2008 Cenu města udělili zastupitelé podnikateli Dezideru Dunkovi a Městskému pěveckému sboru PERCHTA.

19. 05. 2008 USNESENÍM č. 281/19/2008 doporučila rada města u d ě l i t Cenu města Český Krumlov za rok 2007 kandidátům:
- Dezider Dunka -in memoriam-, Nové Spolí 120, Český Krumlov,
- Městský pěvecký sbor Perchta, Urbinská 143, Český Krumlov (Usnesení: http://www.mu.ckrumlov.cz/zastup_web/index.phtml)

15. 05. 2008 Jeden ze zaměstnaneců ČKRF považuje nominaci za neopodstatněnou a je ´proti udělení Ceny města o.s. PODNĚTY.CZ. Sdružení by mělo proplatit veškerý čas všech úředníků a dalších lidí, kteří ztrácí čas s podněty z databáze www.podnety.cz.

01. 05. 2008 V tištěném měsíčníku PODNIKATEL ČESKOKRUMLOVSKA (15 tis.výtisků zdrama pro obyvatele regionu) vyšel článek o problémech spojených s nominací.

23. 04. 2008 Hlas PRO nominaci sdružení odeslali do kanceláře pana starosty i občané z jiných měst a nejméně jeden senátor.