Podnět číslo 20080401092348 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080401092348

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080401092348 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Sídliště Vyšný a p.p. i jiné části města
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, policie (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat Doporučit finančnímu lichváři, který se představuje pouze telefonním číslem 777 537 151, aby upustil od vylepování reklam na plochy, které k tomuto účelu nejsou vyhrazeny a uložit mu, aby na vlastní náklady odstranil zejména lepidlo, kterým je znečistil. Vymáhat náhradu škody v případech, kdy stopy po lepidle jsou neodstranitelné.
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080401092348
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.