Podnět číslo 20080230160917 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080230160917

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080230160917 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, ul. 5.Května, malý dvorek vedle vrat na jižním konci budovy č.p. 278 .
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Služby města
6) Co je třeba udělat Zajistit likvidaci skládky odpadků. FOTOGRAFIE
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080230160917
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
28. 05. 2011 Na místě, kde stávalo ZZN na Plešivci, by dle investora, fy MEXUM, měl vzniknout obchod řetězce BILLA + retailové prostory k pronajmutí jiným službám a obchodům. Zároveň je uvažována i kultivace prostředí, zřejmě parková úprava, nezbytné parkování apod. V současné době jsou dvě alternativy, závislé na možnostech financování. Investor se zavázal stavbu dokončit do konce roku 2013, nevím úplně jistě, možná plus minus nějaký měsíc. Jisté ale je, že v případě, že termín dokončení nedodrží, je povinen uhradit smluvní pokutu 1 milion korun. Doufám jen, že se na Plešivci udrží malé obchůdky, které tam provozují místní podnikatelé; myslím, že by byla škoda zeleniny pana Mígla, uzenářství pana Antoniho, Vyšebrodské pekárny a dalších, kteří tyto obchody provozují již dlouho. Tak na ně Plešivečtí nezapomeňte :o)
ZDROJ

Ohlásil: Arbed (dle Vojana)
27. 09. 2009 Skládka neexistuje. Objekt byl zbořen, terén je připravován pro další stavbu.

Ohlásil: Arbed