Podnět číslo 20080129093804 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20080129093804

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20080129093804 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace probíhá
3) Kde začít s řešením Český Krumlov
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor investic, ČKRF, Odbor majetku
6) Co je třeba udělat Ucházet se o dotaci z programu "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití" Viz: www.mmr.cz/podpora-uprav-byvalych-vojenskych-arealu-k-obecnimu-vyuziti
7) Autor podnětu Arbed
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20080129093804
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
30. 01. 2008 Příjem mailu potvrdili:
lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz30. 01. 2008 starosta sděluje, že radní budou o způsobu financování akce "kasárna" jednat 6.2.2008.


29. 01. 2008 Na existenci podnětu byli upozorněni:
starosta Ing. Luboš Jedlička,místostarostka Ing. Zikmundová a radní Ing. Vondrouš