Podnět číslo 20071119141816 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20071119141816

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20071119141816 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace zamítnuto
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Vláda, předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr financí, ministr kultury,
poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV)
posta@vlada.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mkcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz, podnety@podnety.cz
Podnět byl původně adresován vládě M.Topolánka a tehdejším poslacům. Ti ho ignorovali.
6) Co je třeba udělat

FH

Církvím vracet jen spravedlivý podíl minulým režimem (údajně) znárodněného majetku. Ten historicky vznikal z práce většiny obyvatel a konfiskacemi majetku "kacířů". Věřící se považovali za jeho spoluvlastníky.

Když někteří z věřících církev opustili, měl jim být vrácen podíl, tak jak je dobrým zvykem ve slušném společenství. Bylo by v rozporu s dobrými mravy, pokud by došlo k situaci, že např. 80 až 160 miliard Kč by bývalí spoluvlastníci museli "vracet" početně velmi oslabené katolické církvi jen proto, že už nejsou jejími členy.

Poznámka: církevním řádům navrhuje stát vrátit třetinu majetku. Další dvě třetiny by tvořila finanční náhrada (83 miliard korun?), která by se vyplácela po dobu 60 až 70 let + úroky. Celkově tedy asi 160 miliard Kč + úroky

Viz však:

- http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?c=A071228_144424_domaci_mia

- www.svice.cz/komentare542-Proti-katolikum

- Zajímavý rozbor

- Bohatství z otrocké práce

- Karel Havlíček Borovský, 1853.

Bůh, náš otec, pro chování
deset nám dal přikázání,
ale církev, naše Máť,
zkrátila je v jedno: PLAŤ!

Klíč. sl.: restituce ÷÷÷÷

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20071119141816
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
07. 07. 2019 Katolická církev nebude žalovat český stát o náhradu škod, které jí vznikly pozdním vydáním majetku?

03. 07. 2019 Českobudějovická diecéze hodlá investovat stovky milionů do nemovitostí a realit?
PODROBNOSTI.

30. 06. 2019 V souvislosti s církevními restitucemi bylo podáno 3870 žalob a ještě 2 tis. z nich je nevyřešeno.
PODROBNOSTI.

26. 06. 2019 Vyšebrodští Cisterciáci musí vrátit státu tisíce hektarů pozemků?
PODROBNOSTI.

23. 04. 2019 Církve budou muset platit daň z restitucí. Sněmovna přehlasovala senátní veto.
PODROBNOSTI.

04. 03. 2019 Bohatství katolické církve bylo získáno nucenou prací všech poddaných, nejen věřících. Na jeho velikosti se dále nemalou měrou podílel i manipulační vliv víry, která byla poměrně často zneužívána k závětím, jimiž si mnozí majetní v minulosti zajišťovali očistu svého svědomí. Obrovskou část bohatství církve představuje především donátorství panovníků a vysokých šlechticů, kteří prostředky na takové velkorysé dary získali z daní, často i loupeživým způsobem vybíraných, z roboty, povinných „desátků“, další práce a plateb poddaných a později dokonce i z církevních daní. Ve Francii byl veškerý majetek církve zestátněn?
PODROBNOSTI.

23. 01. 2019 Peněžité náhrady, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, zřejmě budou podléhat zdanění.
PODROBNOSTI.

21. 09. 2018 V restitucích získala církev i zámek v Břežanech u Prahy. Za 250 mil. Kč ho přestavěla na čtyřhvězdičkový hotel.
PODROBNOSTI.

28. 02. 2018 Sněmovna podpořila návrh KSČM na zdanění peněžitých náhrad církvím.
PODROBNOSTI.

11. 01. 2018 Vláda souhlasí se zdaněním církevních náhrad.
PODROBNOSTI.

11. 11. 2017 Důvody pro zdanění finančních náhrad, které stát přiznal církvim jsou uvedeny ZDE.

27. 10. 2017 Katolická církev objevila "pozemský ráj" ve světě financí? Představitelé České biskupské konference (ČBK) podepsali s investiční společností ČSOB Asset Managementem dohodu o vzniku Katolického fondu, jehož cílem bude zajistit dlouhodobou finanční správu volných prostředků Římskokatolické církve.
PODROBNOSTI.

16. 09. 2017 Církve vedou se státem dva tisíce sporů o majetek nevydaný v rámci církevních restitucí. Novinkou je, že katolická církev začala vyžadovat i výnos z vráceného majetku.
PODROBNOSTI.

26. 08. 2017 Konce církevního rozkrádání státu v tzv. „církevních restitucích“, který p=rosazuje předseda hnuti ANO se kdosi bojí až tak, že usiluje o politickou likvidaci plředsedy ANO?
PODROBNOSTI.

24. 04. 2017 Hrabivostí a mocichtivostí se katolická církev vyznačovala i ve středověku? Moc církve vedla k rasantnímu zchudobnění obyvatelstva zbaveného jeho původních práv, ale i k likvidaci vzdělanosti? Pod trestem smrti byli naši předkové obráceni k víře, která byla a stále je s totalismem kompatibilní?
PODROBNOSTI.

18. 03. 2017 Pravicové strany, zejména Lidovci, ODS a TOP09 si zákonem o restitucích církevního majetku předplatili podporu dalšího "mrzačení" demokracie? Katolická církev je vždy připravena, v zájmu udržení svého majetku a vlivu, podporovat libovolného diktátora? Tak jako kdysi Musoliniho?
PODROBNOSTI.

14. 03. 2017 15 členů řádu křížovníků s červenou hvězdou restituovalo majetek v hodnotě 20 miliard Kč a o další se se státem soudí?
PODROBNOSTI.

03. 03. 2017 Restituční spory zatíží víc než padesát okresních, obvodních a městských soudů, týkají se i všech sedmi krajských soudů, dvou vrchních soudů i nejvyššího v Brně. Zatím byly uzavřeny jen desítky sporů, ale stovky ještě čekají.
PODROBNOSTI.

02. 03. 2017 Finanční náhrada, kterou církvím přiznala Nečasova vláda, v celkové výši 59 miliard, vycházela z cen, které odborníci označovali za značně přemrštěné. Teď církev nakupuje "náhradní" pozemky za ceny čtvrtinové?
PODROBNOSTI.

29. 12. 2016 Katolická církev v r. 2016 investovala do "podnikání" více než miliardu Kč a vykazuje čistý zisk 100 mil. Kč.
PODROBNOSTI.

20. 07. 2016 O podezřelých souvislostech s cirkevními restitucemi píše Marek Řezanka v TOMTO článku.


Ohlásil: Arbed
07. 07. 2016 Biskupové rozhodli o stažení žalob o vydání majetku na kraje. To se netýká žalob na obce.
PODROBNOSTI.

26. 06. 2016 Nejvyšší představitel církve katolické potřebuje stejně drahé a rychlé auto, jaké má k dispozici prezident republiky?
Cirkev se soudí i o majetky, za jejichž ztrátu už byla odškodněna?

04. 06. 2016 "Nenažraná" církev podala na český stát tisíc 500 majetkových žalob?
Plzeňské biskupství upustí od soudních žalob ohledně restitucí výměnou za to, že obce do svého majetku převezmou nevyužívané kostely a budou o ně (podle pokynů církve) pečovat?

Ohlásil: Arbed - dle prezidenta Zemana
20. 05. 2016 Jihočeští krajští zastupitelé zaslali do Parlamentu návrh zákona o daních z církevního majetku.

09. 05. 2016 Církev hodlá konkurovat poskytovatelům služeb pro turisty?

15. 04. 2016 Poud se někdy někdo vzepřel církvi, vždy na to škaredě doplatil . . . a Bůh nikdy nezasáhl? Proč musí i atheisté platit armádu církevních hodnostářů? Proč církev nemusí platit daně?

12. 04. 2016 Komunisté, část Sociálních demokratů a několik poslanců hnutí ANO podpoří zdanění církevních restitucí?
ZDROJ

22. 03. 2016 Členové církví, kteří nyní vlastní tisíce hektarů půdy by na ní mohli hospodařit sami?

19. 02. 2016 Brněnská katolická diecéze nehodlá s Národní galerií diskutovat o úrovni ochrany restituované kulturní památky (Madona z Veveří) a hodlá ji výmáhat exekucí?

07. 02. 2016 Církevní řád několika desítek Maltézských rytířů (mezi ně patří např. Karel Schwarzeberk a kardinál Duka) vyhrává soudy o obrovský majetek?

03. 01. 2016 Pokud jde běžné ukazatele zdraví společnosti, včetně počtu vražd, nejméně náboženské státy si obecně vedou mnohem lépe než ty nejvíce náboženské?

23. 12. 2015 Církve podávají stovky žalob na vydání nemovitostí, které obce převedly jiným vlastníkům, vzdor "blokačnímu" paragrafu z r. 1991?

22. 12. 2015 Papež František opět vyzval církevní hodnostáře k čestnosti, střídmosti, úctě a pokoře.

30. 11. 2015 Jak se jednotliví "bohové" postupně zmocňovali světa lidí je patrné TÉTO mapové animace.

11. 11. 2015 Papež František řekl, že katolická církev musí odolat všem pokušením v podobě moci, prestiže či peněz?

18. 10. 2015 Církve si zprivatizovaly bohy, vypráví lidem pohádky a jejich společným nepřítelem je atheismus.Je proto třeba absoutně odloučit církve od státu a uzákonit vyznání jako právo jednotlivce, ale ne jako právo instituce?

20. 08. 2015 Na tento podnět jsem (cestou prchalovap@psp.cz) upozornil poslankyně hnutí ANO2011.
Stanislav Vrbík

18. 06. 2015 Státní pozemkový úřad obdržel 3453 výzev k vydání majetku církvím. Dosud uzavřel 2275 dohod a schváleno jich bylo 1837.
PODROBNOSTI.

26. 03. 2015 Cirkevní hodnostáři jsou kdykoliv připraveni žehnat zbraním, a to v libovolné části světa? Viz 27:14 minuta pořadu Hydepark ČT

17. 01. 2015 Cituji arcibiskupa Graubnera: „Politici nechtějí podpořit Ukrajinu (v občanské válce proti rusky mluvícím Ukrajincům), proto se do toho pustila naše (česká katolická) církev“ (Konec cit.) A v podpoře hodlá pokračovat, dokud nebudou všichni pravoslavní uznávající moskevský patriarchát dva metry pod zemí?

08. 09. 2014 Olomoucké arcibiskupství bude vydáno celkem 45.000 hektarů lesní a zemědělské půdy.

27. 07. 2014 Církevní řád Královské kanonie premonstrátů na Strahově (Mgr. Petros Alexandridis) ohrožuje současnost i budoucnost obce Hradišťko. Ta přišla o budovu zámečku se sídlem obecního úřadu o budovu se sídlem pošty a pěti obecními byty, o pozemky pod tělocvičnou s přilehlými tenisovými kurty, o stavební pozemky pod hasičskou zbrojnicí, která by se měla do šesti let zbourat, o stavební pozemky pod mateřskou školou, o pozemky zahrad včetně rybníku o rozloze cca 3 ha včetně obezdění, o pozemky, kde dříve stála budova ovčína - současné parkoviště a plánované budoucí přirozené centrum obce, o budovu špejcharu včetně pozemku a část zahrady základní školy. Ztraceny jsou i prostředky vynaložené na projektovou dokumentaci pořízenou před vznikem zákona o církevních restitucích, atd.
PODROBNOSTI.

23. 07. 2014 Kardinál Duka se zjevně těší, že odpůrci církevních restitucí brzy vymřou.

31. 05. 2014 Některé pozemky, které stát vydá církvím si bude muset od církví pronajmout?
PODROBNOSTI.

dne 28. května 2014 jednala delegace ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny ČR ve Vatikánu o uzavření Konkordátu. Delegaci tvořili po jednom zástupci hnutí ANO 2011 – vedoucí delegace, ČSSD – členka delegace a významní prosazovatelé zákona Stanislav Polčák z TOP 09 a Marek Benda z ODS. Při jednání se Svatým stolcem česká delegace konstatovala, že jejich strany nemají zájem otevírat uzavřené problémy a nebudou se vracet k zákonu o majetkovém rovnání s církvemi - v rozporu s názorem většiny obyvatel ČR.
PODROBNOSTI

23. 04. 2014 Státní pozemkový úřad prý musí (kvůli restitucím) přijmout 130 dalších zaměstnanců.

17. 02. 2014 Křižovníci s 20 členy získají půdu za stamilióny a soudí se o činžáky.
PODROBNOSTI.

22. 01. 2014 Starší zákony o hospodářském zabezpečení církví jsou ZDE.

Ohlásil: Dle Ing. V. Prince Arbed
17. 01. 2014 V pořadu ČT "Máte slovo" se zástupce katolické církve chlubil tím, že v Česku je více kněží na jednoho věřícího než v Polsku a tvrdil, že peníze získané z restitucí umožní zlepšit péči 16 hospicům.
Autor tohoto hlášení se domnívá, že pokud církev bude i nadále ignorovat výzvy nového papeže Františka ke skromnosti, bude mít brzy každý věřící svého kněze, jejichž počet se po r. 1990 zdvojnásobil, na cca 4 tisíce:-)

10. 01. 2014 V posledních minutách pořadu Hydepark ČT naznačila senátorka (bývalá ústavní soudkyně) Eliška Wagnerová, že kdyby ústavní soudci věděli, že zákon o církevních restitucích byl schválen jen proto, že 3 poslanci "prodali" svůj mandát, zákon anebo jeho část by zrušili a tím by se i následné smlouvy o vydání majetku staly smlouvami uzavřenými bez právního důvodu.
Někdo by proto měl žalobu podat znovu.

09. 01. 2014 8.1.2014 jsem upozornila na existenci podnětu adresáty: posta@vlada.cz, posta@psp.cz, Senát ČR, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, TOP09, KSČM, Hnutí Úsvit, KDU-ČSL, Tisková mluvčí ANO2011, Tiskový mluvčí ČSSD MgA. Martin Ayrer, ODS, podnety@podnety.cz
Doručení mailu potvrdili
8.1.2014 min.financí
8.1.2014 min.kultury

Ohlásil: leo-pold@seznam.cz
09. 01. 2014 V diskusi se objevil návrh, aby byla podána žaloba k soudu, že smlouvy byly uzavřeny v rozporu s dobrými mravy s návrhem, aby si strany vrátily vzájemně plnění, pokud soud vyhoví návrhu, tak se novelizuje zákon o majetkovém vyrovnání a podle podle tohoto zákona budou uzavřeny nové spravedlivé dohody, tak aby žádná strana se nemohla cítit poškozena a podle nich se bude postupovat.

03. 12. 2013 Aktuální kardinál církve katolické pan Dominik Duka považuje některé občany za lůzu a doslova "překypuje tolerancí". Viz 25 minuta pořadu Rádiožurnál ze dne 21.10.2013 (od 16:00 hod.).

25. 11. 2013 Autor článku blisty.cz/art/71145 se domnívá, že stát za „krádež“ církevního majetku odsouzen nebyl.

22. 11. 2013 Je třeba ověřit (např. referendem), jaké % občanů se domnívá, že smlouva státu s církvemi byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy.Taková smlouva je neplatná.

21. 11. 2013 Řád německých rytířů požádal o vydání zhruba 13.500 hektarů pozemků, zpět chce i hrady Bouzov a Sovinec a lázně Karlova Studánka.
PODROBNOSTI.

07. 11. 2013 Ve 42:20 min. pořadu HydePark ČT Označila poslankymě Kateřina Konečná některé části církevních restitucí za vlastizradu. Stát prý až 5% státní půdy "vydává" cizí mocnosti, což např. Maďaři nepřipustili.
Církve a náboženské společnosti požádaly do konce října o téměř 49 tisíc pozemků a 238 staveb. Jednotliví žadatelé, u nichž převažuje římskokatolická církev, podali dvěma desítkám státních institucí celkem 2080 výzev k vydání majetku.
PODROBNOSTI.

01. 10. 2013 Z článku Jana Kadubce cituji: "K čemu jsme se dobrali? Zjistili jsme, že společnosti nenáboženské (atheistické) na tom byly vždy mnohem lépe než společnosti založené na víře v nějakého boha. Ale právě společnosti založené na loupení, podvodu a lži se oháněly láskou, pravdou, spravedlností (dnes ještě také svobodou a demokracií) a všechny se zaštiťovali také navíc bohem, úplně lhostejno jakým, zda to byl Jahve, či Bůh skládající se ze tří Bohů, či Alláh, nebo Brahma a Šiva, ba i dokonce indiánský Virakoča."

23. 06. 2013 Jak by se nemělo nakládat s církevním majetkem je naznačeno ZDE.

14. 06. 2013 Proti rozhodnutí Ústavního soudu o vydání (daru?) majetku církvím byli celkem čtyři ústavní soudci. Jaroslav Fenyk, Vojen Güttler, Jan Musil a Pavel Rychetský. Pouze Jan Musil však své stanovisko veřejnosti zdůvodnil.

06. 06. 2013 Na otázku: "Souhlasíte s rozhodnutím Ústavního soudu o platnosti církevních restitucí?" odpovědělo 14% responentů ANO, 83% NE a 3% nemělo vyhraněný názor.
ZDROJ.

06. 06. 2013 Na otázku: "Souhlasíte s rozhodnutím Ústavního soudu o platnosti církevních restitucí?" odpovědělo 14% responentů ANO, 83% NE a 3% nemělo vyhraněný názor.
ZDROJ.

04. 06. 2013 Petice lidí, kteří se obracejí na nového papeže Františka, jenž zatím vystupuje s jinými hodnotami než je hromadění majetku je ZDE.

Stížnost levicových stran a VV proti církevní restitucím Ústavní soud dne 3.5.2013 zamítl. Ústava tedy umožňuje, aby přijetí nemravného zákona zajistili trestně stíhaní poslanci, nebo "náhradnící" vmanipulovaní do sněmovny na místa, která účelově uvolnili "rebelující" kolegové, kteří se nakonec vzdali mandátu za příslib výnostných funkcí ve správních orgánech státních podniků.

27. 04. 2013 Prostřednictvím internetu se šíří text dodatku k trestnímu oznámení na vydavatele Biblí, které podal Ing. Milan Kohout z Plzně - viz příloha.

23. 04. 2013 Vláda mění ustanovení o plátci daně z převodu nemovitostí proto, aby církve mohly prodávat restituovaný majetek výhodněji?
PODROBNOSTI.

03. 04. 2013 Spisovatelka Lenka Procházková konstatuje, že neměnným cílem římskokatolické církve je světská moc a bohatství a kritizuje záměr opětovného vztyčení Mariánského sloupu v Praze, jehož stržení komentoval prezident TGM slovy: "Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás."
PODROBNOSTI.

20. 03. 2013 Církev může zpeněžit i hřbitov s nebožtíky? PODROBNOST.

15. 03. 2013 Fragmenty z komentářů k
článku o minulosti "argentinského" papeže Františka:
- Církev tato co je na zemi vedená Vatikánem je superšlechta, která disponuje s majetkem celého světa ...Jezuité jsou šlechtou v superšlechtě...
- katoličtí konzervativci z volby nového papeže moc odvázaní nejsou....


24. 02. 2013 Doc.Ilona Švihlíková se domnívá, že štvanice na KSČM má odvrátit pozornost od katastrofického vedení státu a celého hospodářství k univerzálnímu nepříteli, k esenci zla – ke komunistům. Na ještě vyšší rovině jde pak o likvidaci levice jako takové, o nastolení jediného správného režimu v modro-hnědých barvách, kde se majetek (a s tím rostoucí vliv) katolické církve bude moc a moc hodit.

22. 02. 2013 Vláda a představitelé církví (krom babtistů) podepsali smluvy o majetkovém vyrovnání. Stát postupně vydá majetek v hodnotě 75 mld. a vyplatí 59 mld. ( + úroky a inflace).
Opozice, většina veřejnosti a sekretář Ústavního soudu se domnívají, že rychlost realizace aktu je účelová. Vláda se prý bojí, že ÚS vyhoví stížnostem, které zpochybňují ústavnost zákona o církevních restitucích.

08. 01. 2013 Cestička k prolomení Benešových dekretů je otevřena. Podle zákona o církevních restitucích je do nich možné zahrnout majetek, pokud se při jeho zabavení jednalo o „postup porušující obecně uznávané principy demokratického právního státu“. Podle (dnes) uznávaných principů je téměř každé zabavení majetku nedemokratickým krokem.
PODROBNOSTI

05. 01. 2013 Politická strana VV podala ústavní stížnost proti zákonu o církevních restitucích.
PODROBNOSTI.

11. 12. 2012 Dosud nejobsáhlejší materiál o "vlastnictví" a právech nákládání s majetkem církví je ZDE.
Autor článku zdůrazňuje, že cirkve nebyly faktickými vlastníky (neměly právo s ním svobodně nakládat) a za jeho odebrání jim byly vyláeny náhrady - viz např:
1 § 62 náhradového zákona, zákon č. 329/1920 Sb. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový
2 Vládní nařízení č. 360/1922 Sb., o náhradových knihách a náhradových bankách.
3 viz § 61 náhradového zákona, zákon č. 329/1920 Sb. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový
4 § 69 náhradového zákona


10. 12. 2012 Na Facebooku byla založena Antiklerikální aliance.

04. 12. 2012 Za výtěžek sbírky na opravu kostela koupili "nadřízení" pozemky. PODROBNOSTI.

30. 11. 2012 Podle ČSSD by I církve měly daň z prodeje zrestituovaných nemovitostí platit, tak jako každý jiný.
ZDROJ

27. 11. 2012 Po druhé světové válce byl konfiskován majetek každému, kdo kolaboroval z fašisty. Masivně kolaborující katolické církvi je navracen majetek, který jí (po únoru 1948) znárodnili "komunisté" protože demokratická vláda Dr.Edvarda Beneše nestihla? Už se pan kardinal za spolupráci s německými, italskými či chrvatskými fašisty národu omluvil?
Podrobnosti, včetně fotodokumntace jsou ZDE.

24. 11. 2012 Prezident V.Klaus zákon o církevních restitucích nevetoval, ale ani nepodepsal. Zdůvonění je ZDE

22. 11. 2012 Prezident Václav Klaus zákon o církevních restitucích "moudře" nepodepsal, ale ani nevetoval, takže platí. Levicové strany chystají ústavní stížnost.
PODROBNOSTI

09. 11. 2012 Výplatní páska církví je ZDE

08. 11. 2012 Dík křečovitým manipulacím s poslanci ODS (3 se raději vzali mandátu a náhradníkem jednoho z nich je trestně stíhaná osoba) přehlasovala (7.11.2012) Sněmovna veto Senátu. Pokud zákon o restitucích podepíše i prezident, bude církvím majetek předán.
PODROBNOSTI

30. 10. 2012 Zajímavé judikáty se vztahem k cirkevnímu "majetku" jsou ZDE

27. 10. 2012 Při blaho a svatořečení pražskou "lůzou" umučených Františkánů opomenul kardinál Duka připomenout, že „Lůzu“ rozzuřil (nikdy nevysvěcený) katolický arcibiskup Leopold V Habsburský, který povolal do Čech pasovská vojska. Že po Bílé Hoře bylo persekuováno (mučením, vražděním, vyháněním) nejméně odhadem na 36 tis. rodin z Čech, a další z Moravy a Slezka - od šlechticů přes měšťany až po sedláky. Jejich majetek si "zprivatizovala" katolická církev, katoličtí šlechtici a židovští obchodníci.
- Univerzita Karlova byla předána po kontrolu jezuitů,
- povoleno bylo pouze římskokatolické náboženství,
- německý jazyk u nás zrovnoprávněn s českým,
- vyhnáno všechno nekatolické duchovenstvo,
- církev ŘK má nejvíce hlasů v českém sněmu, až po ní jsou ostatní stavy s pouhým jedním hlasem,
- česká koruna předána jako dědičná rodu Habsburků,
- zrušeno stavovské řízení země, nastolen absolutismus A to všechno na dlouhých 300 let...
ZDROJ

07. 10. 2012 Rok vzniku, počty duchovních, věřících a očekávaná výše majetkového "vyrovnání" 17 registrovaných církví jsou ZDE

13. 09. 2012 Požadavek "CHCI REFERENDUM K CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM" podepsalo k dnešním dni již 29 963 občanů.

11. 09. 2012 Lidé poskytovali církvi dary zejména proto, aby unikli zatracení, v naději na spásu, aby neměli potíže, aby získali mocného spojence, atd.
Pokud reálná existence zatracení nebo spasení nebude náležitě prokázána, můžeme hovořit o podvodu (ze strany církve) nebo o úplatku, kterým si dárce zajišťoval nějaké výhody. ZDROJ

06. 09. 2012 Nové argumenty (zpěváka) JUDr. Ledeckého. Lze očekávat smršť restitučních nároků?

06. 09. 2012 Apoštolská církev, která má 5 tis. členů a vznikla až po r. 1990, dostane od státu ( v průběhu 30 roků?) miliardu Kč + plné vyrovnání inflace. Každému z členů církve tak darujeme téměř 7 tis. Kč ročně ..... a důchodcům ubereme.:-)
ZDROJ

05. 09. 2012 http://www.youtube.com/watch?v=hgRBC871-PU

03. 09. 2012 Skupina občanů se pokusila katedrále Sv.Víta zazpívat upravený chorál "Svatý Václave". Akci přehlušil místní varhaník a transparent jim roztrhal policista.


01. 09. 2012 OBČANÉ PODEPISUJÍ *VÝZVU OKRADENÝCH*, KTEROU FORMULOVALI ZPĚVÁK-PRÁVNÍK JANEK LEDECKÝ A SPISOVATELKA LENKA PROCHÁZKOVÁ.

31. 08. 2012 Vláda chce 17 církvím a náboženským společnostem předat majetek za 75 miliard korun, dalších 59 miliard vyplatit během třiceti let jako finanční náhradu za majetek, který již nelze vrátit. Náhradu navrhuje rozdělit takto:
Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč
Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč
Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč
Církev bratrská 761 051 303 Kč
Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč
Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč
Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč
Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč
Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč
Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč
Jednota bratrská 601 707 065 Kč
Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč
Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč
Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč
Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč
Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč

ZDROJ

Ohlásil: http://zpravy.idnes.cz/zpevak-ledecky-proti-cirkevnim-restitucim-f2w-/domaci.aspx?c=A120831_102257_domaci_hv
31. 08. 2012 O církevních restitucích diskutují občané i na Facebooku.

27. 08. 2012 Už 26356 občanů odeslalo politikům výzvu k vyhlášení celostátního referenda o církevních restitucích.
Kampaň HzPD pokračuje!

Ohlásil: Arbed
19. 08. 2012 Spisovatelka Lenka Procházková připomíná, že nemovitosti, o které kolaborující řád Německých rytířů přišel v r.1945 jsou v Pozemkových knihách Vyššího Brodu stále psané na Hitlera, že poslanec Marek Benda by rád vrátil katolické církvi postavení, které měla před r.1781, a že s jejím majektem fakticky může disponovat "neomylný" papež.
Podrobnosti jsou v příloze.

Ohlásil: Arbed dle Ing. V.Sl.
17. 08. 2012 7 důvodů proč nesouhlasit se zákonem o církevních restitucích.

15. 08. 2012 Kardinál Dominik Duka, ve spolupráci s Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí, zaslal dne 13.8.2012 senátorům ČSSD dopis, v němž vyjádřil naději, že senátoři zváží racionální důvody oddělení financování církví od státního rozpočtu.
PODROBNOSTI

Senátoři však 15.8.2012 zákon PS vrátili.

14. 08. 2012 Kolaborace majetných s mocnými a naopak je nezbytná. Hitler + papež Pius XII si asi také dobře rozumněli. Viz fotografie. (Papež PiusXII + Adolf Hitler)

11. 08. 2012 "Provolání osobností k podpoře majetkového vyrovnání státu s církví" podepsali m.j. i umělci: Jiřina Jirásková, Lucie Bílá a Dagmar Havlová-Veškrnová.
PODROBNOSTI

10. 08. 2012 Pavla Bendová, ředitelka odboru církví z ministerstva kultury tvrdila, že vzorek údajů (o údajném majetku církví) z pozemkových knih hloubkově prověřila nezávislá poradenská firma Ernst & Young. Ve zpravě této firmy je však psáno - cituji:
Neprováděli jsme účetní či statutární audit, marketingová, věcná ani jiná přezkoumání podkladů.
ZDROJ
PODROBNOSTI

09. 08. 2012 Podrobné informace o původu, velikosti a současných zdrojích majetku církve katolické jsou ZDE

07. 08. 2012 Senátor Jan Horník (TOP 09 a Starostové) napsal skupině, která individuálními maily pod záštitou HzPD protestuje proti církevním restitucím:
"Vážení,
díky Vašemu zasílání robotických zpráv ve věci požadavku referenda o církevních restitucích, došlo k úplnému zamoření a kolapsu mé datové schránky.
S takovýmito nátlakovými elektronickými postupy se neztotožňuji a žádám Vás, abyste si můj email vymazali z mého adresáře a nezasílali mi stovky shodných emailů. Touto nátlakovou cestou svému cíli neposloužíte, ba naopak.


02. 08. 2012 Bývalá předsedkyně Ústavního soudu tvrdí, že současná vláda s s jeho rozsudky účelově manipuluje, Zjímavá diskuse k úbytku věřících a růstu počtu kněží je ZDE.

25. 07. 2012 Dlouholetý náměstek ministrů kultury (JUDr. František Mikeš -ODS) tvrdí, že církvím se majetek vrátit musí a že nebude podléhat kanonickému právu. Zjevně však připouští prolomení "restituční" hranice 25.2.1948, když poprvé ji prolomila vláda ČSD, a to zákonem o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem. Upozorňuje na fakt, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu jako vlastnictví soukromých osob.
Autor tohoto hlášení se domnívám, že pan náměstek by např. katolické církvi vrátil vše, čím disponovala 24.2.1945 i kdyby dnes byli pravověrnými katolíky jen církevní hodnostáři - bez "oveček".
ZDROJ

24. 07. 2012 Politické hrutí za přímou demokracii (HzPD) přeposílá poslancům požadavky na vyhlášení referenda o církevních restitucích.

17. 07. 2012 O pokusech zkreslovat hodnotu majetku, na který si dělají nárok církve informuje frantisekmatejka.blog.iDNES.cz ZDE.

14. 07. 2012 Poměrem 93:89 schválila PS vládní dávrh zákona o církevních restitucích. Církve však budou muset prokazovat, že jim navracený majetek skutečně patřil. Krom tohot budou dostávat roční "apanáž", v celkové výši 59 miliard (+ inflace) za 30 roků. Potom stát přestane platit mzdy duchovním. Každý občan dá církvím cca 17 tis. Kč. Senát však p.p.zákon sněmovně vrátí .... a ta ho opět schválí, protože jeho příznivci mají podporu nikým nevolené strany přeběhlíků z VV. kteří (Karolina Peake) založili nikým nevolenou stranu "LIDEM". Pro byli poslanci stran ODS a TOP09.

Ohlásil: Arbed, dle mailu od Jiří Bezák - e-mail: cas.na.zmeny@seznam.cz, WEB http://cas-na-zmeny.webnode.cz/
12. 07. 2012 Cecilie Jílková, správkyně webu Lenky Procházkové, oznamuje vznik stránek STOP CÍRKEVNÍM RESTITUCÍM.

Ohlásil: Arbed
10. 07. 2012 Spisovatelka Lenka Procházková hodlá obžalovat prezidenta Klause z vlastizrady, pokud by podepsal zákon o církevních restitucích.
Videozáznam jejího projevu je
ZDE
Vady zákona jsou uvedeny ZDE

27. 06. 2012 Němečtí vojáci měli (i při vyhlasování Lidic) na přezkách opasků nápis "GOTT MIT UNS".
Katoličtí klerikálové, až na vzácné výjimky, kolaborovali s fašisty a po válce zachraňovali válečné zločince. Vatikán žehnal zbraním SS.
PODROBNOSTI

23. 06. 2012 Pokud bude přijat zákon o restituci majetku církvím, hrozí jeho zcizování (podle kanonického práva) Vatikánem?
Zvýší se zadlužení Česka (o 1,5%)?
PODROBNOSTI

20. 06. 2012 Hnutí za přímou demokracii (HzPD) připomíná USNESENÍ (Klausovy) VLÁDY ze dne 9. dubna 1997; č. 211 k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků.
HzPD vyzývá občany k podepisování petice u Poslanecké sněmovny dne 20.6.2012 od 8,30 hodin.
Motto:
KDO ZVÁŽE OČI JANU HUSOVI?
NE VATIKÁNSKÝM ZÁKLADNÁM V ČR!


Ohlásil: Arbed
16. 06. 2012 Mapy pozemků a nemovitostí (včetně druhů a ploch) blokovaných pro církve (zejména katolickou) je ZDE.

14. 06. 2012 Dle arcibiskupa Duky se restituce nedotknou "konfiskací" před únorem 1948.
PODROBNOSTI

13. 06. 2012 Občanská iniciativa Čas na změny vyzývá k občanské neposlušnosti.

Správa NDOP aktualizovala adres kompetentních - viz odstavec.č. 5 tohoto podnětu.

Ohlásil: Arbed

13. 06. 2012 Prosím Vás lidi, neblázněte. To kvůli nesouhlasu s vládou chce nějaká horká hlava, vyzývat k neplacení daní? I tak je dost neplátců. Neplacení daní znamená rozvrat státu a kdo jej dá dohromady. Jsou tady desítky a možná stovky lidí, kteří by chtěli organizovat svržení vlády, ale vůbec si neumějí představit, co bude potom. Jedině zmatek, pogromy, drancování a tak. Vyzývat k něčemu umí každý, ale kde je odpovědnost za další pořádek a budování nových struktur, nového a lepšího státu? Jestli je namístě nějaká výzva, pak ke sjezdům všech iniciativ, kde se zvolí jejich vedení v územních složkách, a delegáti, pokud ještě nejsou, a pak ke konferenci těchto vůdců nebo delegátů k utvoření a vyhlášení programu změny a volbu odpovědné skupiny moudrých koordinátorů. Tolik k výzvě k neplacení daní. Protesty proti darování majetku církvím bez té neposlušnosti jsou i podle mne v pořádku. Stanislav Vrbík, Zlín, 13. 6. 2012

Ohlásil: Stanislav.Vrbík, stanislav.vrbik@email.cz, 602563464. Zlín
10. 06. 2012 Ibniciativa ProAlt zaujala stanovisko k problematice církevních restitucí. Viz podnět,,,,,

06. 06. 2012 poslanci zákon o církevních restitucích schválili - ve druhém čtení. Stát je bude církvím majetek vracet po dobu 30 let. Během prvních 17 let od nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání bude ale i nadále stát církvím přispívat na jejich provoz. První tři roky bude částka příspěvku stejná jako v současnosti, dalších 14 let se bude každoročně snižovat o pět procent.
ZDROJ
PODROBNOSTI

02. 06. 2012 Vatikán má má druhé nejvyšší zásoby zlata, v západních zemích je největším z držitelů půdy, atd. ´
PODROBNOSTI

31. 05. 2012 Na existenci tohoto podnětu jsem upozornil tým pořadu MÁTE SLOVO - mateslovo@ceskatelevize.cz (Michaela Jílková - téma pro 2.6.2012)

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
30. 05. 2012 Odkazy na výčet majetku, který si nárokují církve jsou ZDE

24. 05. 2012 Podle názoru příslušného výboru PS církve musí svůj nárok na majetek jednoznačně doložit.
PODROBNOSTI

14. 05. 2012 Trestní oznámení spisovatelky Lenky Procházkové na vládu a kardinála Duku police odložila s tím, že k trestnému činu (prozatím?) nedošlo. PODROBNOSTI

Církve se "transformují" na podnikatelský subjekt?

30. 04. 2012 Poslanec VV Otto Chaloupka se domnívá, že církevní restituce jsou "tunel", za který by někdo měl jít do kriminálu. PODROBNOSTI.

14. 04. 2012 Poslanci KSČM navrhli uspořádat k zákonu o církevních restitucích referendum. Vláda však návrh p.p. zamítne.

10. 04. 2012 Velké církve ztrácejí "ovečky". Před jedenácti lety se k římským katolíkům hlásilo 2,7 milionu lidí, dnes pouze 1,1 milionu. Počet kněží ovšem za stejnou dobu vzrostl, z 2462 na 3191. Platí je stát.
PODROBNOSTI

04. 04. 2012 Názor "FÓRA ALTERNATIV" je ZDE

Ohlásil: Arbed
14. 03. 2012 Spisovatelka a novinářka Lenka Procházková, Václav Dvořák (režisér - dokumentarista) a Mojmír Grygar (historik, bohemista) napsali otevřený dopis papežovi.

27. 02. 2012 Bylo podáno několik trestních oznámení proti premiéru Nečasovi (ODS) a členům vlády, jakož i několik trestních oznámení proti kardinálu Dominiku Dukovi.
Podrobnosti: FCB , skupina "Církevní restituce = tunel ?"

Ohlásil: vlasta (sqe@sqe.cz)
27. 02. 2012 ARGUMENTY zástupce vlády a zástupce odpůrců RESTITUCÍ jsou ZDE

Ohlásil: Vlasta (sqe@sqe.cz)
13. 02. 2012 Projednávání zákona o církevních restitucích poslanci odložili.
podrobnosti

10. 02. 2012 Chartistka a spisovatelka Lenka Procházková komentovala své trestní oznámení na arcibiskupa Dominika Duku.

07. 02. 2012 Tiskové prohlášení Hnutí za přímou demokracii (HZPD)

Ohlásil: Dr. MIlan Valach
01. 02. 2012 Někdejší signatářka Charty 77 podezírá vládu a církev katolickou ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu, protože se podíleli na přípravě návrhu zákona o převodu majetků z vlastnictví ČR do vlastnictví jiných právnických osob, čímž by České republice vznikla škoda velkého rozsahu" Církev podle ní lesy či polnosti nevlastnila, pouze je spravovala. V tom smyslu podala trestní oznámení i na arcibiskupa Dominika Duku.
PODROBNOSTI

11. 01. 2012 VV potvrdily status bezpáteřné strany a upřednostnily vládnutí před respektováním přání většiny občanů. Po krátkém protestu už s pravicovým návrhem na církevní restutuce souhlasí.
PODROBNOSTI

10. 01. 2012 Poslanci VV řeší problém: buď podpoří původní záměr církevních restitucí nebo nechají padnout vládu.
PODROBNOSTI
út 10.1.2012 12:31 - Ing. Martina Simotová (tajemnice VV Jč.kraje) sděluje, že podnětem se 9.1.2012 zabývala Krajská rada Jihočeského kraje VV.

01. 01. 2012 ne 1.1.2012 18:19 Ing. Viktor Paggio, poslanec strany VV napsal, že doporučení, cit.: "ROČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CÍRKVÍM STANOVIT SPRAVEDLIVÝM PROCENTEM ZE SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ VÝŠE HDP V UPLYNULÉM ROCE" (konce cit.) přepošle poslankyni ThDr.Kateřině Klasnové.

Ohlásil: Arbed, podnety@podnety.cz
30. 12. 2011 1) Katolická církev zde v minulosti působila jako totalitní mocenská instituce, které se musel podřídit každý a která od dětství vedla lidi k poslušnosti vůči církevní i světské vrchnosti - za to by měla platit odškodné, a ne nárokovat kolosální majetky.
2) V této její historické funkci - indoktrinace lidí myšlenkou, že přirozeným řádem světa je bůh na nebi, král na trůnu (viz adorace Havla) a šéf v podniku, ji znovu potřebují kapitalisté. Je to kšeft. My vám dáme majetky, vy nám vychováte poslušné ovečky.
A ještě jedna otázka. Má demokratický stát nejen tolerovat, ale dokonce podporovat organizaci - katolickou církev, která neuznává základní demokratické hodnoty? Její organizační struktura je totalitní, popírá rovnost pohlaví a ve své podstatě rovnost lidí vůbec.

Ohlásil: Názor M.V. zveřejnil Arbed
29. 12. 2011 Drtivá většina Čechů (69%) prý je proti vracení majetku církvím.
PODROBNOSTI

23. 12. 2011 Prostřednictvím tajemnice VV Jihočeského kraje jsem poslancům této strany doporučil, aby prosazovali pravidlo, podle kterého by byl ROČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CÍRKVÍM STANOVEN SPRAVEDLIVÝM % ZE SKUTEČNĚ DOSAŽENÉ VÝŠE HDP ČR V UPLYNULÉM ROCE.

(Upozorněni byli: Viktor Paggio, Jiří Lexa)

Ohlásil: Arbed

22. 12. 2011 Strana VV přibrzdila církevní restituce. Chce vědět kde/komu na ně stát vezme peníze.
PODROBNOSTI

15. 12. 2011 K římskokatolické církvi se při posledním sčítání lidu přihlásilo pouze 11% lidí. 50% občanů nemá vztah k žádnému náboženství.
PODROBNOSTI

20. 11. 2011 KSČM žádá, aby o církevních restitucích rozhodovali občané v referendu.
PODROBNOSTI

26. 08. 2011 Do r.2030 bude platy cca tis. duchovních hradit stát?
PODROBNOSTI

17. 08. 2011 5 dotazů k restituci církevního majetku poslal premiérovi, ministru financí a jednomu poslanci občan Josef Hampl
ZDE by měla být jejich odpověď.

Ohlásil: Dle www.napistejim.cz Arbed
31. 05. 2011 Vládní komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi navrhuje vrátit církvím 56 procent jejich bývalého majetku, hlavně pole, lesy a rybníky v celkové hodnotě 75 miliard korun. Za majetek, který v restitucích vrácen nebude, by stát doplatil 59 miliard. Peníze by stát vyplácel po dobu 30, 20 nebo 15 let, v úvahu by byla brána inflace.
ZDROJ

11. 05. 2011 st 11.5.2011 10:33 - za upozornění na podnět poděkoval Vítězslav Jandák [JandakV@psp.cz] v.r.
st 11.5.2011 11:15 - upozornění na podnět přečetl info@bohuslavsobotka.cz


Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
10. 05. 2011 Upozornění na podnět přečetl Vitezslav Jandak [JandakV@psp.cz]

Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
09. 05. 2011 Upozornění na podnět přečetli:
po 9.5.2011 8:36 Michal Babák [babakm@psp.cz]
po 9.5.2011 9:33 Vojtech Filip [Filip@psp.cz]


Ohlásil: Arbed
06. 05. 2011 Na podnět byli upozorněni členové Vládní komise pro církevní restituce: Jiří Besser, Miroslav Kalousek. Ivan Fuksa, Kateřina Klasnová, Michal Babák , Marek Benda, Jiří Weigel. Kopii obdrželi: Bohuslav Sobotka, Vítězslav Jandák, Vojtěch Filip.

Ohlásil: Arbed
04. 05. 2011 Nečasova pravicová vláda (ODS,TOP09,VV) upřednostňuje nepeněžní restituce.

13. 09. 2010 Církevní majetek je zvláštním druhem státnímo majetku a stal se jím už před vznikem evropské civilizace. Církve proto mohou skutečně vlastnit pouze takový majetek, který získají po odluce od státu. V ČR k odluce dosud nedošlo.

04. 10. 2009 Počty věřících katolíků.

20. 11. 2007 doručení mailu potvrzuje Boreš Pavel (bores@psp.cz), podatelna Kanceláře PSP ČR .

12. 11. 2007 na problém byla upozorněna podatelna PS


Přílohy:
20071119141816-20120706-proslov-lenky-prochazkove-k-vyroci-m-j-husa-pdf.pdf 250 kB
20071119141816-20130427-trestni-oznameni-na-vydavatele-bibli-od-ing-milana-kohouta-z-pozne-docx.docx 18.8 kB

Podnět číslo 20071119141816 - Církvím vracet jen spravedlivý podíl minulým režimem (údajně) znárodněného majetku. Ten historicky vznikal z práce vě... - Podněty.cz