Podnět číslo 20071106090705 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20071106090705

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20071106090705 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace neznámá
3) Kde začít s řešením Česko
5) Kdo by měl o podnětu vědět Státní zastupitel, policie,( posta@nsz.brn.justice.cz ; posta.policie@mvcr.cz;)
6) Co je třeba udělat Vypátrat a trestně stíhat osoby, které na podzim r.2007 porušují cenový zákon (526/1990Sb) a zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001Sb) tím, že novinářům a redaktorům sdělují ceny konkrétních komodit, za něž hodlají prodávat v budoucnosti, často přesně určí i datum připravované změny a dokonce avizují i omezení produkce v případě, že odběratelé na zdražení nepřistoupí.
Jedná se především o pekárenské, masné a mlékárenské výrobky.
Jde o obcházení zákazu uzavírat kartelové dohody o ceně, případně zákazu jednání ve vzájemné shodě v oblasti cenotvorby, které má navíc charakter šíření poplašné zprávy a je v příkrém rozporu s dobrými mravy.
7) Autor podnětu ZDROJ
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20071106090705
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.