Podnět číslo 20071022173011 - občanské sdružení PODNĚTY.CZ

Podnět číslo 20071022173011

Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

1) Podnět č.j. 20071022173011 Uložit jako PDF
2) Úroveň realizace vyřešeno
3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Nádražní předměstí, prostranství (chodník) před vchodem k poště.
4) Místo vady 48°49'18.181"N, 14°19'7.367"E
5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS, Služby města, policie (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
6) Co je třeba udělat Doporučit vlastníkovi pozemku, aby zajistil vyrovnání a vyztužení rozměrných plechových plátů nad šachtou s blíže neurčeným zařízením. Vhodnou mechanickou zábranou je třeba znemožnit průjezd a parkování vozidel nad šachtu.
FOTOGRAFIE
7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20071022173011
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. 
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
26. 01. 2016 Náhodně zjišťuji, že podnět je realizován. Šachta je překryta masivním ocelovým plátem, který p.p. unese i automobil.

23. 01. 2008 Doruční mailu potvrdil:
- Pavel Bohdal [pavel.bohdal@mu.ckrumlov.cz]


21. 01. 2008 Doruční mailu potvrdil:
- Jan Šítal (velitel MP)

18. 01. 2007 na existenci podnětu byli upozorněni: podatelna@mu.ckrumlov.cz; jan.sital@mu.ckrumov.cz